Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Klart för försäljning av fastighet för etablering av Engelska skolan

Förvaltningsrätten har avslagit ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut att godkänna försäljning av fastigheten Berga 6:35, före detta Hackstaskolans lokaler på Bergavägen 21, till företaget Nystad stadsutveckling AB. Det innebär att kommunens fastighetsbolag Armada nu kan gå vidare med att sälja fastigheten och att Internationella Engelska Skolan (IES) får möjlighet att etablera sig i Österåker.

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna försäljningen av fastigheten Berga 6:35, före detta Hackstaskolans lokaler på Bergavägen 21, till företaget Nystad stadsutveckling AB fattades den 13 december 2021.

– Jag är inte förvånad att förvaltningsrätten valt att avslå överklagandet av försäljningen. Att Internationella Engelska Skolan nu kan starta sin verksamhet är glädjande för alla elever som finns i deras kö. Med anledning av detta överklagande har Internationella Engelska Skolan tidigare meddelat att de kan starta undervisning från förskoleklass till årskurs sju från och med hösten 2024, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Publicerad:
Senast uppdaterad: