AI-verktyg ska stärka läsandet i grundskolan

En flicka tittar i en datorskärm och läser text.

Österåkers kommun gör en bred satsning på läsning i grundskolan, som ett steg mot ytterligare mer likvärdig utbildning för alla elever. Med hjälp av AI-verktyg ska pedagogerna snabbt och med ännu större träffsäkerhet än innan, hitta behov av stöd för läsning tidigt.

Idag läser vi mindre och mindre i Sverige, det finns behov av att stärka läsandet och öka läslusten då minskad läslust kan leda till att det blir svårt att ta till sig instruktioner, information i vardagen och ta välgrundade beslut i sin vardag.

Under höstterminen 2021 inför Österåkers kommun ett AI-verktyg i de kommunala grundskolorna, för att vidareutveckla arbetet med att säkerställa läsförmågan hos alla elever.

De kommunala grundskolorna i Österåker vill verka för ökad läslust, läsförståelse och utmana alla elever oavsett kunskapsläge, säger Henrik Kempe, elevhälsochef i Österåkers kommun.

Det nya verktyget, som mäter ögonrörelser för att analysera elevernas läsförmåga, hjälper pedagogerna att snabbt säkerställa att alla elever får material som utmanar deras läsning utifrån den nivå de befinner sig på. Det minskar risken att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter och möjliggör att fler elever kan få stöd tidigt.

Alla elever ska få rätt förutsättningar för att utvecklas utifrån sin egen förmåga, säger Helene Petschler Selström, specialpedagog i Österåkers kommun.

Satsningen på läsning i grundskolan är en del i kommunens ambition att bli den bästa skolkommunen i länet. Olika satsningar pågår för att nå det målet som till exempel arbetet med att ha inkluderande lärmiljöer och möta olikheter. Att utveckla eleverna läsförmåga är ytterligare ett steg i samma riktning.

Detta är ett stort och viktigt steg i vår satsning på läs- och skrivförståelse, där vi med teknikens hjälp på ett ännu bättre sätt kan möta varje elev utifrån dennes förutsättningar, säger Michaela Fletcher Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: