Grund- och gymnasiesärskola

Elever sitter vid bord med uppslagna böcker

Särskola är ett alternativ för dig som är barn eller ungdom och inte har förutsättningar att nå upp till kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen anpassas efter dina egna förutsättningar.

Grundsärskola

Grundsärskolan omfattar årskurs 1 – 9. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen inom grundsärskolan. I Österåker finns grundsärskola på Sjökarbyskolan och på Solskiftesskolan, där det även anordnas träningsskola.

På sidan Grundsärskola kan du läsa mer om skolformen och hur du ansöker.

Gymnasiesärskolan

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Hemkommunen prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen. Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och individuella program.

Österåkers kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan eleverna söker till gymnasiesärskolor i andra närliggande kommuner. På sidan Gymnasiesärskola kan du läsa mer om ansökan.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?