Avgifter och regler

Österåkers kommun tar in avgifter för både kommunala och fristående förskolor. Vi tillämpar maxtaxa, det innebär att en familj betalar avgift i förhållande till sin inkomst.

Avgiften tas ut 12 månader per år och beräknas på taxekategori, antal barn och hushållets gemensamma bruttoinkomst (all skattepliktig inkomst före skatt).

Använd vår räknesnurra för att se din avgift. Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet.

Maxtaxa

Om ditt hushåll har en bruttoinkomst under 52 410 kronor per månad, behöver du lämna en inkomstuppgift för att få reducerad avgift. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot Skatteverket när deklarationen för aktuellt inkomstår är klar.

Du anger din inkomst genom att logga in på din kundvalssida med e-legitimation.

Om du inte kan göra inkomstanmälan den vägen så kan vi hjälpa till via ombud. Kontakta i så fall kommunens servicecenter.

Undantag

Arbetssökande

  • Heltid (mer än 15 timmar per vecka) eller max 15 timmar per vecka.
  • Betalar enligt taxa 1, 2, 3, 4, 5 och/eller 6. Varken föräldralediga eller arbetssökande har rätt att ha barn i fritidshem årskurs 4-6 det vill säga taxa 7.

Föräldralediga med syskon till det barn som är i verksamhet

  • 16-30 timmar per vecka (taxa 1,2 och/eller 3) eller max 15 timmar per vecka (taxa 4 och/eller 5).
  • För taxa 6 är avgiften fortfarande 12 månader om året, men barnet har inte rätt till placering under jul- och sommarlov

Vistelsetider för föräldralediga

När du går på föräldraledighet har dina äldre barn rätt att fortsätta gå i förskolan. Det finns följande val av vistelsetid beroende på barnets ålder:

  • Barn 1- 5 år. Vistelsetid 15 timmar per vecka hela året
  • Barn 1- 4 år. Vistelsetid 20 timmar per vecka exklusive skollov. Gäller till och med vårterminen det år barnet fyller fem år.
  • Barn 5 år. Vistelsetid 30 timmar per vecka hela året. Gäller från och med höstterminen det år barnet fyller fem år.
  • Barn 3-5 år. Avgiftsfri allmän förskola, vistelsetid 15 timmar per vecka exklusive skollov. Gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 8 kap. 5 § och 8 kap. 6 §

Verksamheten där barnet är placerat avgör hur vistelsetiden ska förläggas. I möjligaste mån ska hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?