Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kulturhistoria, kulturarv

Österåkers historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vid Lappdal har hittats fynd från stenåldern. På lokala museer kan du lära dig mer om Österåkers historia.  Boken "I Roslagen" innehåller beskrivningar av kulturmiljöer i kommunen. Österåkers bibliotek har också en Roslagssamling med litteratur kring kommunens lokala historia. På flera platser vid Kanalparken kan du genom ljudguider lära dig mer om närliggande historiska platser.

Natur, kultur, rekreation och vatten

Kommunens grönplan ger en översiktlig bild över vilka natur-, kultur, rekreations- och vattenvärden som finns i Österåker. I kommunens grönplan finns en plan för värdefulla kulturmiljöer: Kulturmiljö – Underlagsrapport till Grönplan för Österåker, juli 2009.

Läs om kulturhistoriska miljöer

Boken I Roslagen från 1998 skildrar kulturhistoriska miljöer i Österåker. Boken är skriven i samverkan med Stockholms länsmuseum och finns på Österåkers bibliotek, där även en Roslagssamling med ytterligare litteratur finns placerad.

Lokala hembygdsmuseer

Österåkers hembygds- och fornminnesförening äger och förvaltar ett flertal historiska byggnader i Österåker och även kommunens hembygdspark Ekbacken med dess byggnader. För information kring öppettider på lokala muséer se länk till hembygdsföreningen här intill.

På Ljusterö finns Ljusterö hembygdsförening vars verksamhet värnar Ljusterös och närliggande öars kulturarv och miljö.

Redaktör:
kulturochfritid

Senast uppdaterad:
måndag 17 juli 2017