Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ridstigar

Välkommen ut på de kommunala ridstigarna! Ridstigarna rustas upp och byggs ut för att skapa långa sammanhängande sträckor där ryttaren har företräde.

Snart är sträckan från Röllingby backar, förbi Smedby Koloniförenings område, vidare norrut förbi Storhagen och därefter ner till Båtstorpsvägen återställd och skyltad.

Se karta över ridstigaröppnas i nytt fönster

Trivselregler

På ridstigarna är det ryttaren som har företräde, men det är viktigt att alla visar varandra hänsyn.

Ryttare

  • En del människor kan vara rädda för hästar. Sakta av och hälsa på mötande personer vid smala sträckor, sträckor med skymd sikt eller sträckor som går längs med eller korsar gång- och cykelvägar.
  • Sitt av och sparka undan spillning som hamnar på korsande gång eller och cykelväg så länge det är säkert för dig och hästen.
  • Gör inga egna turer utanför kommunens ridstigar eftersom det kan skada markägarens egendom. För mer information om ridning och allemansrätten se naturvardsverket.se
  • Enligt trafikförordningen 1998:1276 samt vägmärkesförordningen 2007:900 är det förbjudet att rida på gång- och cykelvägar.

Gående

  • Hälsa alltid på en ryttare du möter så att ryttaren ser att du finns där och att även hästen uppmärksammar dig. Det är särskilt viktigt för dig som har med din kopplade hund.

Cyklist

  • Minska alltid din hastighet och hälsa på ryttaren. Visa gärna extra hänsyn genom att ställa dig åt sidan om ridstigen är smal.

Jägare

  • När du som jägare möter ryttare längs stigen hälsa och informera om hur länge jakten pågår

Rapportera fel

Kommunen är den som underhåller ridstigarna och ser över dem varje år. Om du ser något som behöver åtgärdas eller stöter på hinder, som till exempel ett nedfällt träd, är det bra om du anmäler det.

Gör en felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också ladda hem appen: Felanmälan Österåkers kommun som finns för både Android och iPhone. Då kan du göra en felanmälan direkt på plats och enkelt märka ut området med din telefons GPS och fota felet.

Redaktör:
kulturochfritid

Sakkunnig:
Katrin Bauer
Senast uppdaterad:
onsdag 14 mars 2018