Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Parker och grönområden

Österåkers parker och strövområden erbjuder en mångfald av både kultur och natur. Varje sommar fylls parker och torg med vackra blomsterarrangemang i spännande färgsättningar och formationer. Du kan bland annat uppleva grönskan genom en promenad på Hälsans Stig.

I Österåker finns naturen in på knuten. Kommunens parker inbjuder till rekreation, lek, sport, vila och bidrar till bättre hälsa. Österåkers kommun har planterat tusentals lökar de senaste åren i våra parker och grönområden. I Åkersberga används perennplanteringar i gräsmattor, buskage, i parker och vägmiljöer.
De massiva planteringarna i Österåker, med vårlökar hittar du längs Åkers kanal, Ekbacken, Söra, Roslagsvägen och Riddarvägen.

Hälsans stig

Hälsans stig finns i stora delar av världen och i Sverige är det Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som ansvarar för konceptet och står för samordningen. Tanken med Hälsans stig är att inspirera till motion för folkhälsans skull. Stigarna är mycket promenadvänliga med bara små nivåskillnader och på hårt bra underlag. Stigarna är förlagda till trygga, välskyltade promenadvägar med god belysning och med ett flertal bänkar utplacerade efter vägen. Kilometerskyltar längs rundorna visar hur långt du har gått.

Österåkers kommun har valt att skapa två stigslingor i Åkersberga, norra rundan och södra rundan. Tanken är, förutom hälsoaspekten, att du under promenaderna ska få lära känna Åkersbergas själ. Under turen möter du också små parker och konstverk som ger njutning för ögat. Under vinterhalvåret är det en spännande och effektfull ljussättning som lyser upp rundorna i vintermörkret.

Karta Hälsans stigPDF

Norra slingan, kartaPDF

Visionen om kanalstråkets omvandling till stadspark

2012 tog Ekologigruppen, konsulter inom natur och samhällsplanering, fram en vision om kanalstråkets omvandling till stadspark Åkers kanal på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun. Den handlar om att ta vara på de rekreationsmöjligheter som finns i de natursköna parkområdena utmed kanalen. Visionen, som är en slags önskebild av framtiden, har sedan granskats och sammanställts till ett förslag till inriktningsdokument som ska gälla under perioden 2014-2020.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Sakkunnig:
Väg- och trafikenheten
Senast uppdaterad:
onsdag 31 oktober 2018