Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers idrottsresa

Idrottsrörelsen håller på att förändras. Alla idrottsförbund har gemensamt formulerat en vision om en nyfiken, inkluderande idrott som anpassas efter barns och ungas villkor och förutsättningar. Den förändringen ska vi stötta varandra i; idrotts- och friluftsföreningar, förbund och Österåkers kommun.

Barns idrottande ska ske på barns villkor

Kommunens stöd till idrotts- och friluftsföreningar är framförallt riktat till föreningarnas verksamhet för barn och unga. Utvecklingsarbetet, Strategi 2025, genomförs för att barns idrottande ska ske på barns villkor.

Föreningsverksamhet ska erbjuda en trygg miljö för barn och unga där de får möjlighet att växa, utvecklas och utmanas. En strävan är att föreningsverksamheten ska erbjudas likvärdigt och vara jämställd och inkluderande.

Österåkers idrottsresa

Idrottsresan i Österåker är en samverkan mellan idrotts- och friluftsföreningar, kommunen och RF - SISU Stockholm.Viktiga beståndsdelar är dialog, utbildning och erfarenhetsutbyte. Samverkans parter har olika kompetens, resurser och funktioner.
Dessa ska användas och fördelas på bästa möjliga sätt för att nå idrottsrörelsens och kommunens mål.

Fokus för 2020

Det som kommer ligga i fokus för 2020 är samsyn Österåker och utbildningsveckan.

Samsyn Österåker

Ett samtal som ska mynna ut i en överenskommelse mellan alla idrotts- och friluftsföreningar och kommunen kring gemensam värdegrund

Utbildningsveckan – vecka 13 (23 – 28 mars)

Veckan är ett samarbete mellan kommunens föreningar, RF - SISU Stockholm och Österåkers kommun. Varje kväll, måndag till fredag, erbjuds en utbildning.
Olika kvällar är riktade mot olika målgrupper. Bland annat kommer vi ha workshop och panelsamtal för unga ledare på temat jämställd och inkluderande idrott, grundkurs i pedagogik, om kost och utbildning i barnens spelregler med fokus barns rätt till trygga idrottsmiljöer.

Om det oönskade händer

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 
Läs mer om trygga idrottsmiljöer och hur du gör om du är orolig för någonting i din föreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund för Strategi 2025

Nu pågår resan mot framtidens idrott! Idrottsrörelsen håller på att förändras och under 2015 tog Riksidrottsförbundet beslut om en ny verksamhetsidé kopplat till ett strategiskt dokument som jobbats fram under två år. Det antogs då fyra övergripande mål:

  1. Livslångt idrottande.
  2. Idrottens värdegrund är vår styrka.
  3. Idrott i förening.
  4. Idrotten gör Sverige starkare.

Två år senare, 2017, beslutades om fem prioriterade utvecklingsresor för att de övergripande målen ska nås:

  1. En ny syn på träning och tävling.
  2. Den moderna föreningen engagerar.
  3. Inkluderande idrott för alla.
  4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott.
  5. Ett stärkt ledarskap.

Utvecklingsresan har redan resulterat i att många idrotter har sett över hur de tränar och tävlar. Riksidrottsförbundet tittar mer och mer på hur bidragen till idrotten kan justeras för att stötta föreningar i strategins riktning.

Österåkers kommun ser, tillsammans med idrotts- och distriktsförbund och föreningslivet, också över hur vi kan se till att stötta vårt lokala föreningsliv.

Vi gör det genom att samverka, omvärldsbevaka, utbilda och samtala.

Läs mer om Strategi 2020 och de fem prioriterade utvecklingsresornalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Redaktör:
Lottie Skarstedt

Senast uppdaterad:
torsdag 9 januari 2020