Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Föreningsbidrag, stöd och stipendier

Österåkers kommun stödjer idrott, fritid och kultur i kommunen på flera sätt. Bland annat kan du söka föreningsbidrag för din verksamhet från Kultur- och fritidsnämnden. Du kan också få rådgivning och stöd.

Ideella barn- och ungdomsföreningar

Som barn och ungdomsföreningar räknas de ideella föreningar som har verksamhet för barn och unga mellan 3 och 20 år. Det är oavsett om medlemmarna håller på med idrott, musik, friluftsliv eller teater. Bidragsberättigade föreningar ska ha minst tio medlemmar i åldrarna 3 – 20 år som är boende i kommunen. Till barn- och ungdomsföreningar delas två typer av bidrag ut, aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag.

Aktivitetsbidrag

Ideella barn- och ungdomsföreningar som är verksamma i Österåkers kommun kan söka aktivitetsbidrag. Detta baseras på antal träffar och deltagare och söks två gånger per år. Den 25 februari lämnas ansökningar in för verksamhet under höstterminen året innan. För vårterminen lämnas ansökningen in senast den 25 augusti.

För att räknas som aktivitet ska den pågå i minst en timme. Dessutom måste minst tre bidragsberättigade deltagare och en ledare delta. Mer om regler för om du kan få bidrag finns i dokumentet "Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningar" nedan.

När du söker bidrag ska du skicka kommunens sammanställningsblankett som redovisar närvaron av deltagare och ledare under terminen. Andra blanketter gäller inte.

Närvarokorten (länk nedan) blir underlag för din sammanställning. Fyller du in närvaro Idrottens system IdrottOnline är det ok och du behöver inte fylla i kortets nummer. Så länge du kan redovisa närvaron om kommunen ber om det.

Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningarPDF

Sammanställningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anläggningsbidrag

Den ideella barn- och ungdomsförening som äger, hyr privat eller arrenderar anläggning kan också söka anläggningsbidrag. Dessa söks en gång per år, genom ansökningsblanketten nedan.

Ansökan om anläggningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra stöd till barn- och ungdomsföreningar

De flesta ideella föreningar tillhör någon riksorganisation som stöder föreningarnas aktiviteter. Ett exempel är idrotten, där Riksidrottsförbundet delar ut Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, till sina föreningar.

Inkluderingsbidrag

Österåkers kommun stöttar föreningar som genomför projekt eller utvecklar sin verksamhet för inkludering med ett inkluderingsbidrag.

Bidraget ges för verksamhet/projekt som erbjuder meningsfull aktivitet för en prioriterad målgrupp med mål att främja inkludering i det lokala samhället.

Kulturevenemangsbidrag

Österåkers kommun kan erbjuda dig rådgivning och stöd om du har idéer för ett kulturprojekt. Hos kommunens kultur- och fritidsnämnd kan du i början av året söka kulturevenemangsbidrag om du vill producera ett offentligt kulturevenemang i Österåker. Österåkers kommun prioriterar evenemang som involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet samt har producenter med tidigare evenemangsvana. Blankett för att ansöka hittar du nedan. Vi behöver ha din ansökan senast den 15 januari.

Du skickar din ansökan till:
Österåkers kommun, Kultur- och fritidsnämnden, 184 86 Åkersberga

Din ansökan behandlas sedan vid ett av Kultur- och fritidsnämndens sammanträden. Nämnden fattar beslut under våren. Du får därefter besked om din ansökan har beviljats eller inte.

Ansökan om kulturevenemangsbidragPDF

Bidrag till kultur för äldre

Det finns två typer av bidrag att söka till kultur för äldre: verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Verksamhetsbidraget är avsett att ge en grundtrygghet till föreningsverksamheten och därmed skapa möjligheter för medlemmarna att under året delta i olika kulturella aktiviteter.

Projektbidraget ska möjliggöra nyskapande och tillfälliga projekt som ligger utöver föreningens ordinarie verksamhet. Det kan till exempel röra sig om nya föreningsanknutna arrangemang eller nyskapande föreningsdrivna projekt. 

Pensionärsföreningar och ideella föreningar i Österåkers kommun där en majoritet av medlemmarna är över 65 år är berättigade att söka verksamhetsbidraget. Projektbidraget går att söka av alla föreningar för projekt med äldre som målgrupp. Läs mer i riktlinjerna nedan. Verksamhetsbidrag söks senast 15 mars. Projektbidrag kan sökas två gånger per år: 15 mars och 15 september.

Riktlinjer för bidrag till kultur för äldrePDF

Ansökan om verksamhetsbidrag: Kultur för äldrePDF

Ansökan om projektbidrag: Kultur för äldrePDF

Studieförbundsbidrag

Lokalt verksamma studieförbund kan söka bidrag årligen senast den 31 maj för föregående verksamhetsår.

Regler för bidrag till studieförbundPDF

Ansökan om kommunalt bidrag till studieförbundPDF

Andra kulturbidrag

Du kan också söka kulturbidrag från Kulturförvaltningen inom Stockholms läns landsting och Statens Kulturråd.

Tillgänglighetsbidrag

Österåkers kommun arbetar för ökad tillgänglighet för alla invånare. Under 2017 fanns möjlighet för föreningar och organisationer att söka ett bidrag för åtgärder som bidrar till att kommuninvånare får mer jämlika förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Bidraget kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter.

Alla organisationer och föreningar i Österåker som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i kommunen kunde söka bidraget. Åtgärden ska gynna den verksamhet som bedrivs i Österåker. Bidraget är inte avsett att gå till bolag eller enskilda personer.

Vid frågor, kontakta Daniela Balladares, daniela.balladares@osteraker.se eller 08-540 813 74.

Österåkers kulturpris

Varje år delar Österåkers kommun ut ett kulturpris till en person, grupp eller förening som gjort en särskilt insats inom något kulturellt område. Pristagaren ska vara född eller bosatt i Österåker, eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priset är på 10 000 kronor. Senast den 5 oktober varje år kan du nominera någon annan eller själv ansöka om priset.

Stipendier

Du som bor i Österåkers kommun kan söka stipendier från Lions. Lions har ett stipendium för kultur, ett för ungdomsverksamhet samt ett för miljö. Stipendierna delas ut till enskild person, grupp eller förening. Respektive stipendium är på 10 000 kronor. Politiska föreningar kan inte söka stipendium.

Länk till Lions Club Österåkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
kulturochfritid

Sakkunnig:
Katrin Bauer
Senast uppdaterad:
tisdag 30 januari 2018