Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Föreningsbidrag, stöd och stipendier

Österåkers kommun stöttar ideella föreningar genom bidrag, stöd och stipendier. På den här sidan hittar du information om de olika ekonomiska stöd som finns och hur din förening gör för att ansöka.

Vilka föreningar kan söka bidrag hos kommunen?

Det är enbart ideella föreningar som är berättigade att söka bidrag hos Österåkers kommun. För att kunna ansöka behöver föreningen också vara registrerad hos kommunen.

Läs på sidan ”Bilda förening” om hur du gör för att registrera en förening.  

Längre ned på dennasida beskriver vi de olika bidragen som finns att söka.

Vad är en ideell förening?

Österåkers kommun kan enbart stödja ideella föreningar – inte ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening har syftet att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. En ideell förening kan också arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen, men gör det genom ideell verksamhet. En fackförening är ett sådant exempel. En ideell förening kan också bedriva näringsverksamhet och ändå vara ideell, om pengarna går tillbaka till
exempelvis idrottsverksamheten. Det är beskrivningen av ändamålen i stadgarna
och verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell eller inte.

Ideella föreningar möjliggör för många människor att utöva olika typer aktiviteter,
känna gemenskap och samtidigt direkt eller indirekt driva en demokratisk del av
samhället.

Du kan läsa mer om ideella föreningar på webbplatsen verksamt.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sport unga

Bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar

Till barn- och ungdomsföreningar delas två typer av bidrag ut, aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag. Som barn- och ungdomsföreningar räknas de ideella föreningar som har verksamhet för barn och unga mellan 3 och 20 år. Enförening ha minst tio medlemmar i åldrarna 3 – 20 år som är boende i kommunen, för att vara berättigad till bidrag.

Aktivitetsbidrag

Ideella barn- och ungdomsföreningar som är verksamma i Österåkers kommun
kan söka aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidraget baseras på antal träffar och deltagare, och söks två gånger per år. Den 25 februari lämnar du in ansökning för verksamhet under höstterminen året innan. För vårterminen lämnar du in ansökningen senast den 25 augusti.

För att räknas som aktivitet ska den pågå i minst en timme. Dessutom måste
minst tre bidragsberättigade deltagare och en ledare delta. Mer om regler för om du kan få bidrag finns i dokumentet "Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningar" nedan.

När du söker bidrag ska du skicka kommunens sammanställningsblankett som
redovisar närvaron av deltagare och ledare under terminen. Andra blanketter
gäller inte.

Närvarokorten (länk nedan) blir underlag för din sammanställning. Fyller du
in närvaro i Riksidrottsförbundets systemIdrottOnline behöver du inte fylla i närvarokortets nummer, så länge du kan redovisa närvaron om kommunen ber om det.

Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningarPDF

Sammanställningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anläggningsbidrag

Ideella barn- och ungdomsföreningar som äger, hyr privat eller arrenderar anläggning kan också söka anläggningsbidrag. Detta bidragsöks en gång per år, genom ansökningsblanketten nedan.

Ansökan om anläggningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra stöd till barn- och ungdomsföreningar

De flesta ideella föreningar tillhör någon riksorganisation som stöder föreningarnas aktiviteter. Ett exempel är idrottsföreningar, där Riksidrottsförbundet delar ut lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, till sina föreningar.

Bidrag till föreningar som arbetar mot utanförskap

m har högre trösklar, verkliga eller upplevda, in i ordinarie, öppna
verksamheter. Med bidraget vill kommunen stötta lokala verksamheter som ger
större möjligheter för dem som behöver extra resurser och/eller riskerar att
hamna i utanförskap. Genom att dela ut inkluderingsbidrag vill Österåkers
kommun stötta lokala föreningar som ger större möjligheter för människor som
riskerar att hamna i utanförskap.

Bidraget ges för verksamhet eller projekt som erbjuder meningsfull
aktivitet för en prioriterad målgrupp med mål att främja inkludering i det
lokala samhället.

Kulturevenemangsbidrag

Har du idéer för ett kulturprojekt? Då kan Österåkers kommun erbjuda dig
rådgivning och stöd. I början av året kan du söka kulturevenemangsbidrag om du
vill producera ett offentligt kulturevenemang i Österåker.Kommunen prioriterar
evenemang som involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet samt
har producenter med tidigare evenemangsvana. Blankett för att ansöka hittar du
nedan. Vi behöver ha din ansökan senast den 15 januari.

Du skickar din ansökan till:

Österåkers kommun, Kultur- och fritidsnämnden, 184 86 Åkersberga

Din ansökan behandlas sedan vid ett av Kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
Nämnden fattar beslut under våren. Du får därefter besked om din ansökan har
beviljats eller inte.

Ansökan om kulturevenemangsbidragPDF

Bidrag till kultur för äldre

Det finns två typer av bidrag att söka till kultur för äldre:
verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Verksamhetsbidraget ska ge en grundtrygghet till föreningsverksamheten och därmed skapa möjligheter för medlemmarna att under året delta i olika kulturella aktiviteter. Pensionärsföreningar och ideella föreningar i Österåkers kommun där en majoritet av medlemmarna är över 65 år kan söka verksamhetsbidraget. Verksamhetsbidrag ska sökas senast 15 mars.

Projektbidraget ska möjliggöra nyskapande och tillfälliga projekt som ligger utöver föreningens ordinarie verksamhet. Det kan till exempel röra sig om nya föreningsanknutna arrangemang eller nyskapande föreningsdrivna projekt. Projektbidraget går att söka av alla föreningar för projekt med äldre som målgrupp.Projektbidrag kan sökas två gånger per år: 15 mars och 15 september.

Läs mer i riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för bidrag till kultur för äldrePDF

Ansökan om verksamhetsbidrag: Kultur för äldrePDF

Ansökan om projektbidrag: Kultur för äldrePDF

Studieförbundsbidrag

Ett studieförbund ägnar sig åt folkbildning för att människor ska kunna utveckla sina idéer och intressen. Den vanligaste verksamheten som bedrivs av studieförbund är så kallade studiecirklar, där en liten grupp människor tillsammans söker kunskap inom ett ämne. Studieförbund som är verksamma i Österåkerkan söka bidrag årligen senast den 31 maj. Du ansöker om bidrag för föregående verksamhetsår.

Regler för bidrag till studieförbundPDF

Ansökan om kommunalt bidrag till studieförbundPDF

Andra kulturbidrag

Du kan också söka kulturbidrag från Kulturförvaltningen inom Stockholms läns landsting och Statens kulturråd.

Information om kulturstöd på Stockholms läns landstings webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om kulturbidrag på Statens kulturråds webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetsbidrag

Österåkers kommun arbetar för ökad tillgänglighet för alla invånare. Under 2017 fanns möjlighet för föreningar och organisationer att söka ett bidrag för åtgärder som bidrar till att kommuninvånare får mer jämlika förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Bidraget kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter.

Alla organisationer och föreningar i Österåker som är politiskt och
religiöst obundna och har verksamhet i kommunen kunde söka bidraget. Åtgärden ska gynna den verksamhet som bedrivs i Österåker. Bidraget är inte avsett att gå till bolag eller enskilda personer.

Vid frågor, kontakta Daniela Balladares, daniela.balladares@osteraker.se eller 08-540 813 74.

Österåkers kulturpris

Varje år delar Österåkers kommun ut ett kulturpris till en person, grupp
eller förening som gjort en särskilt insats inom något kulturellt område.
Pristagaren ska vara född eller bosatt i Österåker, eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priset är på 10 000 kronor. Senast den 5 oktober varje år kan du nominera någon annan eller själv ansöka om priset.

Stipendier

Du som bor i Österåkers kommun kan söka stipendier från Lions. Lions har ett stipendium för kultur, ett för ungdomsverksamhet samt ett för miljö. Stipendierna delas ut till enskild person, grupp eller förening. Respektive stipendium är på 10 000 kronor. Politiska föreningar kan inte söka stipendium.

Länk till Lions Club Österåkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
kulturochfritid

Sakkunnig:
Katrin Bauer
Senast uppdaterad:
måndag 26 mars 2018