Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Anordna lotteri

I Sverige är det Spelinspektionen som bestämmer hur
lotterier ska gå till och vem som får ge tillstånd. Österåkers kommun har rätt att ge ideella föreningar tillstånd att sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet.

Kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan ha ett registreringslotteri

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Övrigt:

- För sådana registreringslotterier som avses i 6 kap. 9 § ska kommunen förordna en kontrollant.

- Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet ska betalas av den som har registrerats för att tillhandahålla ett sådant lotteri.

- Den som efter registrering tillhanda lotterier enligt 6 kap. 9 § ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår.

Läs mer om vad som gäller från 1 januari 2019 för kommunala registreringslotterier.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrering

En förenings lotterier kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. År 2019 motsvarar 33 och 1/2 prisbasbelopp 1 550 000 kronor.

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning. Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var söker vi tillstånd/registrering?

I Österåkers kommun är det Kultur- och fritidsnämnden som ger tillstånd. Nämnden har delegerat handläggningen av lotteri till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansökningsblanketten skickas till Österåkers kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 184 86 Åkersberga.

Blanketten Ansökan, om tillstånd/registrering för lotteriverksamhet. (Inom kort kommer nya blanketter i och med den nya spellagen 2019)

Vad kostar det?

Att få ett tillstånd eller registrering kostar 370 kr.

Läs mer på Spelinspektionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Katrin Bauer
Senast uppdaterad:
torsdag 23 maj 2019