Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fritidsgårdarna hbtq-certifieras

Fritidsgårdarna i Österåker hbtq-certifieras av RFSL under 2017. Alla anställda genomgår utbildningen som ger verktyg för att utveckla arbetet med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera utryck och identiteter. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik eller ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Alla anställda genomgår utbildningen och deltar i utvecklingsarbetet för en öppen och inkluderande miljö. Fokus är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Fritidsgårdarna certifieras i slutet av året.

– Det här är ett spännande förändringsarbete, där vi utmanar oss för att bli medvetna om synsätt och handling för en öppen och inkluderande verksamhet utifrån hbtq-perspektiv, säger Margareta Kekkonen, chef för fritidsgårdarna i Österåkers kommun.

Redaktör:
Patrik Gosenius

Publicerad:
torsdag 11 maj 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 16 maj 2017