Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

En upprustad park vid Sabelbacken för nya roliga aktiviteter!

Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande (M)

Den gamla fotbollsplanen i grus vid Sabelbacken i Åkersberga har fått en ordentlig upprustning och står nu redo att ta emot lek- och aktivitetssugna Österåkersbor.

Aktivitetsparker, grönytor och grusplaner inspirerar till spontanidrottande, gemenskap och kreativitet. Under det senaste året har grusplanen vid Sabelbacken i Åkersberga omvandlats till en park för lek, möten, fikapauser och sportiga aktiviteter för alla åldrar. Parken invigdes och öppnades för allmänheten den 22 juni. Här finns en boulebana bredvid parkbänkarna under körsbärsträden, många mysiga sittplatser, en klätterslinga, studsmattor, klätterställning, en liten scen och en stor kompisgunga.

För sportiga aktiviteter finns en yta för streetbasket och en konstgräsplan för bollspel och lek.

Hundrastgård och utegym

I anslutning till parken finns en hundrastgård och ett utegym håller på att byggas. Belysningen i parken har integrerats i gestaltningen med spännande och konstnärliga belysningsmaster och belysningsstolpar. Skogen har också gallrats varsamt för att få en öppen yta mot parken.

- Vi bestämde tillsammans med unga och vuxna i så kallade medborgardialoger vad parken skulle innehålla. I medborgardialoger kan medborgare lämna in synpunkter och förslag på kommunens olika stora och små planer via mejl, telefon, enkäter och möten med mera. Dialoger kan genomföras på olika sätt och annonseras alltid på Österåkers kommuns hemsida. Håll utkik efter kommande projekt, säger Gisela Holmgren, landskapsarkitekt.

- Vi hoppas att parken kommer uppmuntra till spontan rörelse, lek och interaktion mellan kommuninvånare i alla åldrar. Det är en park för alla, säger Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M).

Uppmuntrar spontanidrott

Lottie Skarstedt är fritidskonsulent och ungdomslots i Österåkers kommun. Hon är glad åt den nya aktivitetsparken.

- I Österåker jobbar vi med möjligheterna till livslångt idrottande. Ett led i det är att skapa förutsättningar för våra unga att idrotta längre. Miljöer som inspirerar till spontan rörelse, lek och utomhusaktivitet håller intresset för rörelse och idrott levande och gör det enkelt att aktivera sig.

Film från invigningen

En film från invigningen finns på Österåkers kommuns Facebook-sida.

Invigning av aktivitetsparken 22 juni 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så hittar du till parken

Länk till kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (parken ligger på den plats som är utmärkt som en grusplan på kartan)

Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande (M), inviger aktivitetsparken den 22 juni. Per Bergwall, parkingenjör, och Gisela Holmgren, landskapsarkitekt i Österåkers kommun, assisterar.

Gisela Holmgren och Per Bergwall i klätterställningen.

Här finns också en rastgård för hundar.

Fotbollsplan med konstgräs.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Sakkunnig:
Gisela Holmgren
Publicerad:
torsdag 22 juni 2017
Senast uppdaterad:
måndag 26 juni 2017