Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vinnare korad i Skrivartävlingen

Vinnare i skrivartävlingen som utlystes i samband med Antirasistiska filmdagar i november i Österåker är nu korad.

Pristagare

Linnéa Sennström, som går på åk 9 Prolympiaskolan vinner förstapriset på 5000 kronor med följande motivering: Linnéas, berättelse, ”Havet hade tagit mitt liv” är en angelägen berättelse om en verklighet vi i vårt land har svårt att föreställa oss. Linnéas berättelse, som är mycket välskriven, har både känsla och inlevelse som ger läsaren en tänkvärd upplevelse.

Andrapriset på 2000 kronor tilldelas Casper Van Der Weiden, Österåkers gymnasium med motiveringen: ”Flykting 1945 – Flykting 2015” är en väl underbyggd analys kring skillnader och likheter i flyktingfrågan med jämförelser mellan åren 1945 och 2015. Berättelsen knyter an till filmen "Varje ansikte har ett namn".

Tredjepriset på 1000 kronor tilldelas Martyna Cerba, åk 6 på Prolympia med motiveringen: ”Främling i mitt eget land”, är en personlig och målande berättelse om erfarenheter som många delar med henne. Martyna ger utanförskapet, såväl som innanförskapet en varm och klok röst. Hon beskriver enkelt något som i onödan blir så svårt och hon inspirerar varje läsare att bjuda in den ensamme.

Priserna delas ut på elevernas skolor onsdag förmiddag, 10 februari, av Mathias Lindow , kommunalråd i Österåker och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Eva Claesson, representant för Rotary Österåker Första frukostklubb, Staffan Erlandsson, skoldirektör i Österåker samt Martin Andersson, Österåkers pedagogwebb.

Priserna bekostas av Rotary Österåker Första frukostklubb och Österåkers kommun som på detta sätt vill stödja samförstånd och samhällsengagemang hos unga människor i Österåker.

Om tävlingen

Tävlingen utlystes i samband med att Österåkers kommun 2015 för första gången deltog i Antirasistiska filmdagar, som vänder sig till barn och unga genom skolbiovisningar på temat mänskliga rättigheter i storstäder med kranskommuner. Filmer som visats har haft teman som berört flyktingsituationen idag och efter andra världskriget som i filmen Varje ansikte har ett namn, hbtq-frågor och frågor om identitet och sexualitet som i filmen Boys och utanförskap i den egna kulturen som i filmen The Rocket från Laos.

Filmerna har inspirerat till 18 bidrag från elever i åldrarna 11-18 år och består av dikter, noveller och uppsatser på tre teman, Främling i mitt eget land, Hon, han, hen? Och Främling 1945 – främling 2015.

Skrivartävlingen är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Skolförvaltningen i Österåker och Rotary Österåker Första frukostklubb och är tänkt att fortsätta under 2016 då filmdagarna kommer tillbaks under november 2016 under namnet Filmdagar för Mänskliga Rättigheter. Ett utdrag av den vinnande uppsatsen kommer att publiceras i tidningen Kanalen och övriga bidrag kommer att publiceras på Österåkers pedagogwebb om eleverna så önskar.

Antirasistiska filmdagar i Österåker är ett samarrangemang mellan Österåkers kommun, Filmcentrum Riks och Öst, Facklan Folkets Hus Åkersberga, Åkersberga filmstudio och Rotary Österåker Första frukostklubb.

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
onsdag 10 februari 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 11 februari 2016