Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Satsningar på mer tillgänglig kultur och fritid för alla

I Österåkers kommuns budget för 2016 tillsätts extra resurser på totalt 3 miljoner kronor för kulturevenemang och stöd till föreningslivet. Målet är att fler ska kunna ha en aktiv fritid här.

Österåker har ett aktivt föreningsliv och erbjuder ett brett kulturutbud. På kultur- och fritidsförvaltningen planeras just nu årets satsningar. Eva Wiström är chef för förvaltningen sedan augusti förra året och hon menar att arbetet ska fokusera på vad som gör mest nytta för så många som möjligt.
  
– Vi ser över det totala utbudet av kultur- och fritidsevenemang som finns idag och hur vi kan skapa förutsättningar för fler att ta del av det. Tillgängligheten är en viktig demokratiaspekt, säger hon.

Bland satsningarna märks fler föreställningar för såväl yngre som äldre publik på Berga teater, som får en trevligare foajé med mer ljus, textil och bättre möblering. Teater och annan scenkonst samt skolbio för grundskoleelever i Österåkers kommun blir gratis. Tidigare erbjöds det endast förskolan. Österåker har också anmält intresse för att återigen erbjuda gratis Parkteater i sommar, efter förra årets succé på Ekbacken.

Österåkers bibliotek satsar under året bland annat på uppsökande verksamhet för att nå människor som har svårt att ta sig till biblioteket. Ett exempel är projektet "boken kommer" där personal åker hem med böcker till de som behöver den hjälpen.  

Under året kommer många ensamkommande flyktingbarn till Österåker. Fritidsgårdarna projektanställer därför personal för att utveckla arbetet med integrationsfrågor. Ett pilotprojekt med en bildpedagog på Bergagården fokuserar på skapande verksamhet på temat   "Ha kul utan gränser".

Bidragen till föreningarna i Österåker ska utökas, inte minst genom ett nytt bidrag till kulturevenemang för äldre. Äldrebidraget kan sökas av föreningar där den större delen av medlemmarna är över 65 år och gäller såväl verksamhetsbidrag som bidrag till enskilda evenemang. Föreningar som anordnar kostnadsfria aktiviteter för unga under skolloven, ska också gynnas med utökade bidrag.
  

– Det ger fler unga möjligheten att pröva på nya aktiviteter och att komma in i föreningslivet tidigt, säger Katti Bauer, sakkunnig inom idrott och fritid i Österåkers kommun.

Till sommaren är också badbussen tillbaka – den tillfälliga och gratis busslinjen till och från friluftsområdet Domarudden. Bussen kör även sommaren 2017.

  – Årets budget visar på den höga ambition vi har på kultur- och fritidsområdet. För att skapa ett ännu mer attraktivt Österåker är dessa områden mycket viktiga för våra invånare, säger Mathias Lindow(L), kommunalråd och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
tisdag 26 januari 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 26 januari 2016