Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Roligare och tryggare lek- och aktivitetsparker

Lekplatsen vid Hantverksvägen samt bollplanen vid Sabelbacken rustas under hösten. De ska bli trygga och innehållsrika mötesplatser för alla åldrar.

Under 2015 genomförde Österåkers kommun en medborgardialog för lekplatsen och bollplanen. Utifrån resultatet har kommunen valt att rusta ytorna med fokus på trygghet, säkerhet och att skapa innehållsrika mötesplatser som ska locka olika åldrar. Belysningen byts ut och kompletteras och områdena slyas ur. Leksäkerhet och tillgänglighet för alla förbättras och möten mellan människor i olika åldrar främjas genom en variation av innehåll och funktioner i parkerna. Arbetena inleds under hösten och beräknas vara slutförda under försommaren 2017.

Lekplatsen vid Hantverksvägen

Lekplatsen vid Hantverksvägen i Åkersberga får en ny stor karusell, ny sandlåda med bakbord, en kulle med rutschkana för de mindre barnen samt olika typer av gungor. Blommande träd och låga buskar ska rama in lekplatsen och den befintliga gräsytan för bollspel får nytt fotbollsmål. Den närliggande ekbacken rensas från sly.

Aktivitetspark vid Sabelbacken

Platsen för den nya aktivitetsparken vid Sabelbacken i Margretelund består idag av en grusad bollplan med målburar och belysningsmaster. Planen är omsluten av naturmark som i vissa områden är tät och en gång- och cykelbana löper längs ena kanten.

Målsättningen är att skapa en variation av möjligheter till lek, aktiviteter och möten. Här planeras en konstgräsplan för bollspel och lek, en klätterslinga, streetbasket, studsmattor, en stor kompisgunga och en torgyta med en grupp körsbärsträd, sittplatser samt en boulebana.

Sittmöjligheter kommer att finnas i flera olika lägen i parken. Naturmarken i anslutning till aktivitetsytorna gallras med försiktighet i de mörkare delarna för att öppna upp mot aktivitetsparken och öka tryggheten. Parken förses med ny allmänbelysning som kompletteras med en effektbelysning som kommer att ge speciell karaktär till platsen under dygnets mörka timmar.

När arbetet inleds i oktober, kan du följa det här

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
fredag 30 september 2016
Senast uppdaterad:
fredag 30 september 2016