Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Idémöte om Tunaborgen

Torsdag den 14 april hölls ett idémöte med 40-talet inbjudna gäster. Här kan du ta del av anteckningarna från dagen.

I Österåkers kommun finns en av länets bäst bevarade medeltida ruiner. Att det är frågan om lämningarna av en ärkebiskopsborg gör den speciell också i ett nationellt perspektiv. Idag upplevs platsen av många som sluten och otillgänglig.

Syftet med mötet var att samla idéer om hur vi kan utveckla och tillgängliggöra Tunaborgen som besöksmål i kommunen. Vi använde oss av mötesmetoden dialogcafé, där deltagarna utbytte idéer utifrån olika aspekter, t ex tillgänglighet, pedagogik, finansiering, fysisk utformning. Bland deltagarna fanns arkeologer, lokal och regional besöksnäring, närboende, politiker, skola och arkitekter. Mötet leddes av Angeli Sjöström Hederberg, Processrum AB.

Arrangör för dagen var Österåkers kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med Österåkers hembygds- och fornminnesförening.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Birgit Lindholm, kultursekreterare, birgit.lindholm@osteraker.se

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
torsdag 21 april 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 3 januari 2017