Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förbättringar på väg

När vårsolen värmer bort den sista kylan och gruset sopas bort börjar cykelsäsongen på riktigt. Under 2016 fortsätter kommunen att satsa på cyklisterna med fokus på säkra skolvägar, saknade länkar och cykelparkeringar.

Österåker vill satsa på cykling. Målet är att andelen cykelresor ska öka, trafiksäkerheten för gående och cyklister bli bättre och att det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar genom sammanhängande gång- och cykelvägar.

– Idag tar många bilen. Vi jobbar för att det ska bli lättare att cykla korta sträckor och att kombinera cykling och kollektivtrafik. Ju fler som ställer bilen desto bättre kommer trafiken att flyta för alla, säger Johan Bergqvist, en av två trafikplanerare i Österåkers kommun. Han ansvarar för cykelvägarna i kommunen och både cyklar till jobbet och i arbetet så ofta han kan.

Trafiksäkerhetsprogram för säkra vägar

Andreas Derblom är aktiv cyklist i kommunen. Sedan fem år tillbaka cyklar han både på fritiden och i vardagen, på landsväg och i skogen.

– Spontant är Österåker en bra kommun för den som cyklar för rekreation och träning. Det är nära och lätt att komma ut och träna och det finns hundratals stigar i skogarna. Däremot är det svårare att cykelpendla och att använda cykeln som kommunikationsmedel, säger han.

Han efterlyser ordentliga cykelstråk där man kan cykla säkert och där man inte behöver samsas med gångtrafikanter.

– Jag skulle vilja cykla med min dotter till skolan, men det finns ingen cykelväg hela vägen utan vi måste ut på lokalgator. Det är inte säkert för en 10-åring.

Andreas Derblom skulle vilja se en cykelslinga som förband Åkersbergas olika områden med de största skolorna. Johan Bergqvist berättar att just säkra skolvägar är prioriterat framöver.

– Kommunen har ett trafiksäkerhetsprogram, där vi framför allt arbetar med att förbättra skolvägar. Forskning visar att barn som cyklar till skolan får bättre självförtroende och klarar sig bättre i skolan. Att fler går eller cyklar är bra och viktigt för natur, miljö och hälsa, säger han.

Inom tätorten är det korta avstånd och det finns delvis goda möjligheter att cykla. För att kunna bygga ut cykelvägnätet och underlätta för cyklister och gående, så har kommunens cykelplan reviderats och anslagen höjts.

Vill få fler att välja cykeln

Utöver att bygga nya cykel- och gångbanor ska vissa gångbanor breddas så både fotgängare och cyklister får plats.

– Vi jobbar på många fronter för att få fler att välja cykeln. Dåligt upplysta vägar ska få ny belysning och dålig beläggning åtgärdas. Under 2015 inspekterades cykelställ och parkeringar runt om i kommunen.

– Nu har vi en lång lista på vad som behöver göras som vi betar av. Under 2016 har vi fått pengar för att bygga cykelparkeringar. Vi har även påbörjat en utrensning av gamla övergivna cyklar, säger Johan Bergqvist.

Under året kommer en hel del saker att utredas. Johan Bergqvist berättar att kommunen för första gången kommer att utföra cykelräkning för att få en bild över vilka stråk som många använder.

– Vi kommer även påbörja ett arbete med cykelvägvisning för att det ska bli lättare att hitta.

Ljusterö, med sin stora befolkning under sommarmånaderna, har stor potential för cykling.

– Det är en av anledningarna till att vi utreder alternativa cykelvägskvalitéer, det vill säga om det går att bygga mer cykelväg för pengarna, på landsbygden och öarna.

Cykelforum för dialog

För att fånga in medborgarnas kunskap och önskningar startades förra året ett cykelforum. Här får medborgarna en chans att ställa frågor och föra dialog om cykelfrågor i kommunen.

– Alla är välkomna, både du som cyklar överallt och du som ibland tar cykeln på fritiden, uppmanar Johan Bergqvist.

En het och återkommande fråga är det regionala cykelstråket längs Roslagsbanan. Andreas Derblom upplever att det inte händer någonting.

– Förut fanns det i alla fall tre meter vid sidan om 276:an där cyklisterna kunde vara, nu får vi cykla på motorvägen.

Johan Bergqvist förklarar att det går långsamt att få till ett regionalt cykelstråk eftersom kommunen inte äger marken.

– Vi för diskussioner med markägare för att få en lösning. Vi jobbar mycket med denna fråga och har fått pengar till den men tyvärr står vi och stampar. Trafikverket kommer nu att utreda vilken effekt och kostnader en cykelväg här skulle få.

MTB-bana på gång

Andreas Derblom är aktiv inom mountainbikeklubben MTB Täby som samlar omkring 500 cyklister i norra Stor-Stockholm. En träning i veckan är förlagd till Hacksta.

– Mountainbike växer explosionsartat och är på väg att bli en folkrörelse. Med små medel skulle kommunen kunna bana väg. Det finns redan bra stigar i skogen, men för den som inte är invigd är det svårt att hitta. Våra ungdomsträningar, som samlar barn från 5 till 15 år, skulle underlättas väldiga om det fanns uppmärkta leder.

Anderas tror att Österåker skulle kunna sätta sig på kartan som MTB-kommun genom att skylta några MTB-leder och sprida information om de möjligheter som redan finns.

– Det är en fantastisk sport. Ett träningspass är aldrig det andra likt och det funkar lika bra på vintern som på sommaren. Med snitslade leder så skulle ännu fler hitta ut i kommunens fina natur.

Johan Bergqvist har glädjande besked att lämna i frågan:

– Planer finns på att anlägga en MTB-bana i kommunen. Ambitionen är att få den färdigställd till våren 2017. 

Cykelplaner 2016

Här planeras nya cykelbanor:

  • Tråsättravägen, sista etappen mellan Skrakvägen och Knipvägen.
  • Arbetet längs Svinningevägen fortsätter.
  • Hantverksvägen, ny gång- och cykelväg.
  • Smedby skolväg breddas till en gång- och cykelväg.
  • Eventuellt första etappen mot Domarudden.

Två cykelpumpar till ska sättas upp.

Har du önskemål, idéer eller vill medverka på kommande cykelforum? Kontakta gärna trafik@osteraker.se.

Text: Sofia Hällsten, Publik kommunikation. Texten är hämtad från Magasin Österåker nr 1 2016

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
måndag 14 mars 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 15 november 2016