Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkersberga filmfestival 2016

Åkersberga filmfestival 2016 är ett samlingsnamn för två olika delar - Filmfestivalen för Mänskliga rättigheter och filmtävlingen Åkersberga filmfestival.

Filmfestival för Mänskliga Rättigheter

Den 21 startar Filmfestivalen för Mänskliga rättigheter med en Juniordag. Filmvisningen pågår fram till den 25 november och då bjuds skolelever in från förskoleklass upp till gymnasiet för att se film på temat Mänskliga Rättigheter på Berga teater och Facklan. Bland annat visas filmerna: Min lilla syster, Mästerskapet, Havets sång, Pojkarna, Mustang och Rainbow för elever. Efter varje filmvisning kommer en samtalsledare att prata om filmen ihop med eleverna. 

Årets festival lyfter fram frågor kring funktionsvariationer, psykisk hälsa och genus.

Dikt- och skrivartävling

Den 21 november - 15 december utlyser Österåker Rotary första frukostklubb och Österåkers kommun en skrivartävling för elever i årskurs 7 och upp till gymnasiet. I år inkluderas även elever i årskurs 4-6 i tävlingen.

Texterna ska behandla mänskliga rättigheter inom temat "Vanlig och ovanlig". De kan vara utredande, berättande eller i essäform och kan ha en egen underrubrik. Uppsatsen ska omfatta högst tre A4-sidor eller cirka 3 000 tecken.

Inlämning av uppgiften senast den 15 december. Första pris är 5 000 kronor, andra pris är 2 000 kronor och tredjepris är 1 000 kronor. Ett utdrag ur texten kommer även att publiceras i lokaltidningen Kanalen. Juryn består av representanter från Rotary-klubben samt lärare, skolledare och utvalda representant från kommunen.

Ny filmtävling

Åkersberga filmfestival 2017 startar redan den 28 november och temat är ”På väg”. Detta kommer att presenteras närmare på Filmfestivalen för Mänskliga rättigheter.

Filmtävlingen riktar sig mot unga kommuninvånare mellan 13 och 20 år. Alla inkomna bidrag deltar i en jurybedömd tävling i kategorierna lättvikt och mellanvikt och dessutom i en öppen webbomröstning som påverkar kategorin Publikens pris.

Den 25 maj är sista dagen att lämna in sitt bidrag. Webbomröstningen pågår från den 1 juni - 23 augusti. Filmgala och prisutdelning den 25 augusti på Berga teater. Vinnaren i lättviktsklassen direktnomineras sen till Stockholms läns filmtävling, Stockmotion, på Filmhuset. Filmgala Stockmotion arrangeras den 30 september.

Stockholm Filmfestival Junior

Genom ett nytt samarbete med Stockholm Filmfestival Junior kan skolklasser under Juniordagen den 21 november, i samband med Filmfestivalen för Mänskliga Rättigheter, boka Juniors Mobila Filmverkstäder. Detta är även möjligt den 29 - 30 november samt 5 - 6 december.

En mobil filmverkstad ger eleverna verktyg att kliva in i nya perspektiv och låta dem prova på rollen som regissör, filmfotograf och skådespelare för en dag. Under arbetet med att spela in en 1-3 minuter lång film får eleverna vägledning av erfarna filmpedagoger. Filmerna kan med fördel integreras i något skolämne. På plats hjälper filmpedagogerna eleverna att uttrycka sina historier på filmens och bildernas språk. Det är ett kreativt skapande som stärker självkänslan och förmågan att samarbeta. Förhoppningen är att väcka intresse för ett fortsatt filmskapande.

Eleverna kan tävla med sitt bidrag mellan den 10 oktober - 26 mars. Den 8 april är det prisutdelning för 1 minut film i samband med Juniorfestivalen i Stockholm.

Mellan den 3-8 april smäller det då cirka 30 kvalitetsfilmer från hela världen visas i biosalonger runt om i Stockholm. Det kommer erbjudas en bredd av olika filmer för barn och unga, från förskola till gymnasiet. Programmet släpps i februari 2017. Detta är den 18:e upplagan av Stockholms filmfestival Junior. 

Våra samarbetspartners

 

Elever framför dator
Elever framför dator
Skrivartävling
Elever framför dator
Skrivartävling
Elever framför dator
Skrivartävling
Elever framför dator

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
onsdag 19 oktober 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 19 oktober 2016