Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolutveckling

Utvecklande lärmiljöer, höjda lärarlöner och färre barn per personal i förskolan är exempel på hur kommunen vill skapa en bättre skola för alla. Statistik från Skolverket visar att satsningarna nu börjar ge resultat.  

Kunskap, professionalism och trygghet är nyckelorden för Österåkers kommun i arbetet med att långsiktigt förbättra skolan. Det är ett arbete som riktas både till friskolor och till skolor i kommunal regi. 

Kunskap

Skolans viktigaste uppdrag är kunskap. För att eleverna ska nå bättre resultat är lärmiljön mycket viktig. I slutet av 2013 satsade Österåkers kommun 16 miljoner kronor på nya läromedel och IT i skolorna, för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till lärande. Pengarna satsades utöver de senaste årens årliga två miljoner till skolutveckling.        

Österåkers kommun satsar också på att ge eleverna högre kunskap i de grundläggande ämnena svenska och matematik. Språkarbetet är tydligt redan från förskolan, där exempelvis verksamheten Språkverkstan stödjer alla förskolor med barnens språkutveckling. Pedagogcentrum finns som en centralt belägen träffpunkt för alla pedagoger att använda för fortbildning och nätverksträffar. Två matematikutvecklare arbetar med att stärka matematikundervisningen i kommunens skolor och pedagoger ingår i matematiklyftet både för skola och förskola.. Här finns flera spännande satsningar, bland dem en mattegrupp för niondeklassare som vill gå vidare med sitt matematikintresse och läsa avancerad matte inför gymnasiet.

Professionalism

Lärarnas kompetens är mycket viktig för skolans framgång och Österåkers kommun har de senaste åren satsat stort för att förbättra deras arbetssituation. Lärarlönerna har höjts kraftigt och Österåker var fjärde bästa kommun i landet för lärarlöner i Lärarförbundets rankning 2014. Förstelärare har också utsetts på kommunens skolor. Försteläraren är en särskilt yrkesskicklig lärare som ska arbeta med att stödja utvecklingen av undervisningen i sitt ämne och utveckla det kollegiala lärandet på sin skola. I Österåkers kommun har några förstelärare också ett uppdrag att arbeta tillsammans med lärare i hela kommunen genom exempelvis ämnesbaserade nätverk.

Trygghet

En trygg arbetsmiljö för elever, lärare och annan personal präglas av glädje, arbetsro och goda relationer. Som ett steg på vägen för att ge en bättre arbetssituation både för barnen och för pedagogerna har Österåkers kommun ett mål att minska antalet barn per personal i förskolorna. Framöver vill kommunen att det maximalt ska vara 5,2 barn per personal i alla kommunens förskolor. 

Högre resultat

Under hösten 2014 släppte Skolverket statistik för de niondeklassare som gick ut grundskolan i somras. Siffrorna visar att Österåkers kommuns satsningar gett resultat. Elevernas genomsnittliga meritvärde, deras betyg, har ökat. Dessutom är ökningen större än snittet för hela landet. Även andelen elever som blir behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan och andelen elever som får godkänt i alla ämnen ökar. 

Redaktör:
Martin Andersson

Senast uppdaterad:
tisdag 28 mars 2017