Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Läslyftet

Läslyftet i Österåker

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande liksom för framtida delaktighet i samhälls- och yrkesliv. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar. Därför riktar Läslyftet sig till lärare i alla ämnen. Lärare och förskollärare i förskoleklass samt personal i skolbibliotek kan också medverka. Det kommer att tas fram fortbildningsmaterial för förskolan. Alla kan ta del av Läslyftets fortbildningsmodell och material på Läs- och skrivportalen som är öppen och tillgänglig för alla.

Det kollegiala lärandet

Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga
genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande. På skolverkets sida läs och skrivportalen kan man läsa följande.

Lärarnas lärande i fokus

Kollegialt lärande, där lärare lär av och med varandra, har stor betydelse för att utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftets fortbildningsmodell innebär att lärare, med stöd av handledare, diskuterar didaktiska frågor och undervisningssituationer. I modellen ingår också att pröva nya metoder i sin egen undervisning. Tillfällen ges också till kritisk granskning och utvärdering av det som prövas. En viktig grund för fortbildningen är en drivande rektor som skapar förutsättningar för lärarnas arbete.

Läslyftet vill stärka det kollegiala lärandet och bidra till en förändrad fortbildnings- och undervisningskultur på deltagande skolor. Lärare får möta vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt som kan användas för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Läslyftet vill också ge bättre förutsättningar för huvudmän och skolor att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till ökad måluppfyllelse.

I Österåker

Alla kommunalt drivna skolor och förskolor gör en gemensam satsning på fortbildning genom läslyftet. Vi på pedagog Österåker följer detta med spänning och kommer rapportera vidare från det arbetet. Vi hoppas kunna få med ett gäng handledare för att kunna följa deras arbete på nära håll.

Om läslyftet (skolverket)

Så fungerar Läslyftet

Läslyftet pågår 2015-2018. I första omgången, läsåret 2015/16 kommer Läslyftet att vända sig till lärare i den obligatoriska skolan (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola) samt lärare och förskollärare i förskoleklass. Läsåret 2016/17 kommer Läslyftet även att vända sig till gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läslyftets fortbildningsmodell utgår från att rektor schemalägger deltagande inom ordinarie arbetstid. Skolor som deltar med statsbidrag måste genomföra två moduler under ett läsår. Detta innebär att minst 30 timmar per termin bör avsättas för arbete med fortbildningen. De handledare som huvudmannen får statsbidrag för erbjuds en handledarutbildning vid ett lärosäte. Statsbidrag för deltagande i Läslyftet gäller under ett läsår. 

Skolor som tar del av Läslyftet utan statsbidrag har möjlighet att arbeta med en eller två moduler under ett läsår. Stöd för handledare i skolor som arbetar med Läslyftet utan statsbidrag kommer att finnas på Läs- och skrivportalen.

Är du nyfiken på att veta mer om Läslyftet?

Titta på Läslyftets webbinarium från 12 januari 2015. Tre korta presentationer om Läslyftet följdes av möjligheten att ställa frågor om fortbildningen.


Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
torsdag 7 maj 2020