Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förstelärare

Förstelärare är ett led i Skolverkets satsning för att göra läraryrket mer attraktivt samt säkra en god undervisning för elever. Förstelärarna har som uppgift att utveckla undervisningen i sina ämnen och stödja övriga lärare på skolan och kommunen i det arbetet.

För att söka en tjänst som förstelärare krävs vissa kvalifikationer. Du behöver vara legitimerad lärare, ha arbetat minst fyra år inom skolväsendet och ha väl goda vitsord. Som förstelärare har du även visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

I Österåker meriteras alla förstelärare via Arete innan man får uppdraget. Läs mer om detta http://www.areteakademi.se/forstelararmeritering/länk till annan webbplats

Som förstelärare har du ett visst uppdrag eller arbetsuppgifter på din skola. Det kan till exempel vara att ansvara för introduktion av nyanställda, coacha andra lärare, initiera till pedagogiska samtal. Leda olika projekt i syfte att förbättra undervisningen, vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen, eller ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Som förstelärare kan du även vara ansvarig för ett ämne.

Hur ser arbetet ut i Österåkers kommun?

I Österåkers kommun finns för närvarande dryga 50 stycken förstelärare. Förstelärarna driver arbeten och projekt inom olika områden, exempelvis matematiklyftet och läslyftet, som båda är stora satsningar från Skolverket. En del förstelärare arbetar också med utveckling kring IKT (information och -kommunikationsteknik) inom skolan. Medans andra områden kan vara att leda skolans utveckling framåt inom olika områden. Det handlar mycket om kollegialt lärande, lära av varandra, visa på goda exempel, synliggöra  och tillsammans utveckla undervisningen.

Inom försteläraruppdraget får man många gånger handleda nya kolleger och initiera pedagogiska samtal inom ett arbetslag. 

Förste förskollärare

Under HT 2019 pågår ett pilotprojekt med förstelärare i förskolan. Två stycken försteförskollärare deltar och är nominerade av förskolans rektor och utsedda av utbildningsförvaltningen. Under hösten ska de ute på sin enhet delta nära rektorn i utvecklingsarbetet och vid två tillfällen medverka på pedagogcentrum för att kunna sprida erfarenheter vidare ut till andra. Projektet pågår 2019 ut men kan förlängas.

Redaktör:
Angela Stjernström

Senast uppdaterad:
fredag 4 oktober 2019