Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Behörighet

Behörighet i samarbete med universitet

En treårig uppdragsutbildning startade under hösten 2017 där 35 stycken barnskötare blivit validerade och under 2020 slutför sina studier till behörig förskollärare.


Utbildningen utfördes år ett på Pedagogcentrum där studietillfällen och föreläsningar kombinerades för att underlätta att starta sina studier. Från Ht 2018 läser studenterna 1 dag i veckan på Uppsala universitet samtdiigt som de har en fot kvar och arbetar resterande tid. Vikarieersättnig utgår för studietillfällen till förskolan vilket gör att man kan studera på sin arbetstid. För och grundskolenämnden står även för litteratur till studenterna. Litteraturen ska sedan finnas ute på enheterna. Uppdragsutbildningen avslutas Ht 2020.

Kvalité

Under utbildningens gång har kvalitén ute på våra förskolor ökat och miljöerna har påverkats av att så många samtdiigt genomgår denna utbildning. Med uppföljningsmodellen "Med målen i sikte" kan man se tydliga resultat som kan kopplas till ett ökat intresse för forskning och relevant ny litteratur. Detta förstärks genom de verksamhetsbesök som följer med uppföljningsmodellen. Studenterna påverkar sin arbetsmiljö och detta ger ytterst resultat ute på enheterna säger Martin Andersson som är utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen.

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
söndag 6 oktober 2019