Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utveckling

I Österåkers kommun finns flera utvecklingsprojekt likväl som längre utvecklingssatsningar för att stärka skolan och förskolan i kommunen.

Förstelärare

Förstelärare är ett led i Skolverkets satsning för att göra läraryrket mer attraktivt samt säkra en god undervisning för elever. Förstelärarna har som uppgift att utveckla undervisningen i sina ämnen och stödja övriga lärare på skolan och kommunen i det arbetet.

I Österåkers kommun finns för närvarande 46 stycken förstelärare. För att arbetet inom skolan ska utvecklas maximalt med hjälp av förstelärare har man bestämt att man är förstelärare inom ett visst ämne. På det sättet kan alla förstelärare, inom varje ämne i kommunen, samarbeta i form av nätverk och stärka skolutvecklingen i alla skolor, inte bara inom den skola man arbetar i.

Matematikutveckling

Matematik är ett prioriterat utvecklingsområde i Österåkers kommun. Kommunen har därför ett systematiskt och långsiktigt arbete för att stärka matematikundervisningen, genom bland annat bättre uppföljning, fortbildning för lärare och att lärare kan lära av varandra.

Skolutveckling

Utvecklande lärmiljöer, höjda lärarlöner och färre barn per personal i förskolan är exempel på hur kommunen vill skapa en bättre skola för alla. Statistik från Skolverket visar att satsningarna nu börjar ge resultat.  

Kunskap, professionalism och trygghet är nyckelorden för Österåkers kommun i arbetet med att långsiktigt förbättra skolan. Det är ett arbete som riktas både till friskolor och till skolor i kommunal regi.

Verksamhetsförlagd utbildning

VFU är den praktiska delen av en blivande lärares utbildning. Det är under sin VFU studenten tränar på ”hantverket” – det praktiska lärarskapet som bara kan läras genom att göra. VFU är alltså en mycket viktig del av varje blivande lärares utbildning – kanske den viktigaste.

Redaktör:
Martin Andersson

Senast uppdaterad:
tisdag 28 mars 2017