Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Plattformar för lärande

I Österåkers kommun arbetas det med ett antal olika digitala plattformar för ökat lärande.

Inläsningstjänst

Alla elever i grundskola och gymnasium i Österåkers kommun har på försök en individuell inloggning till Inläsningstjänst och kan söka, ladda ner och lyssna på sin kurslitteratur. På det här sättet kan utbildningen anpassas efter alla elevers behov. Inlästa läromedel tillsammans med hjälpmedel för rättstavning ger ett brett stöd och rätt använt kan detta ge alla elever rätt chans att lyckas.

- Samtliga elever på Sjökarbyskolan har fått ett konto på inläsningstjänst vilket gör att de enkelt kan lyssna på de läromedel som används, till exempel via dator, surfplatta eller mobiltelefon. I åk 4-6 används inläsningstjänst i alla teoretiska ämnen dagligen. Innan abonnemanget på inläsningstjänst fick lärarna scanna in texter så att eleverna kunde lyssna på dem med hjälp av talsyntes. Många av eleverna tyckte att det var jobbigt att lyssna på talsyntesrösten eftersom den ofta betonar orden på ett felaktigt sätt. Detta innebar att texterna bitvis var svåra att förstå och eleverna behövde ofta hjälp att få texten uppläst ev en klasskamrat eller en lärare. Läsintresset har ökat hos de elever som har lässvårigheter. Dessa elever har fått en mer positiv inställning till att läsa och läser fler böcker, såväl läromedel och skönlitteratur. Lärarna har sett att textförståelsen hos de elever med lässvårigheter och koncentrationssvårigheter har förbättrats sedan eleverna i högre utsträckning självständigt har kunnat lyssna på läromedel. En ökad användning av inlästa läromedel har inneburit att undervisningen har blivit mer likvärdig då även de elever med lässvårigheter självständigt kan bearbeta olika slags texter utan läshjälp från lärare och kompisar. Inlästa läromedel används även av de elever som lär lättare genom att kombinera läsning med att lyssna. Skolans elever med lässvårigheter och koncentrationssvårigheter har blivit mer studiemotiverade, framför allt i ämnena svenska, SO och NO. Detta har medfört att måluppfyllelsen har ökat.

Google apps for education

Google apps for education förkortat Gafe är en molnetplattform för att kunna underlätta ett digitalt samarbete mellan lärare och elev. Genom Gafe kan rektorer och den inre organisationen sköta intern kommunikation, bygga upp intranätsfunktioner, bygga ämnessidor, göra grupper mm. Här delar lärare och elever dokument med varandra där de sköter sina arbeten. På så sätt kan eleven arbeta oberoende av hårdvara, hemma eller i skolan och få kontinuerlig och snabb feedback direkt i dokumenten. Att få tydlig feedback och snabb återkoppling har visat sig vara bland de viktigaste sakerna för ökad kunskap och bättre resultat i skolan. Lärare kan dela filmer och lägga upp så kallade flippade klassrum med instruktioner och massor av annat som hör till den moderna skolans vardag. I Österåker använder många skolor Gafe för att med den hjälpen nå längre och höja den digitala kompetensen både bland elever och personal. På så sätt kan alla lättare ge eleverna möjligheter att komma längre.

Sjökarbyskolan använder Google Apps For Education som pedagogiskt verktyg. Google Drive används i så gott som alla ämnen i åk 3-6. Under vårterminen har även eleverna i åk 2 loggat in på sina konton. I årskurserna 3-6 har mentorerna gjort hemsidor för respektive klass i Google Sites. Där läggs aktuell klassinformation ut, till exempel planeringar, läxor, utflykter och annan övrig information. Under läsåret 2014-2015 har vi kopplat Google Drive till Google Classroom. Classroom används nu av samtliga elever i åk 4-6. Detta har medfört att arbetsuppgifterna är mer välorganiserade och lättöverskådliga för elever och lärare.

Office 365 edu

Microsoft har nu ett system som liknar Google apps i utformningen. Ett system som bygger på Officepaketet men i molnet. På samma sätt som Gafe underlättar detta för kommunikationen ute på skolorna och ger elever och lärare bra möjligheter att genom delade dokument utveckla lärandet. Användandet är ännu inte lika utbrett i skolan som Gafe men 365 edu ökar i användning och ett antal kommuner i Stockholmsområdet har gått in i centrala avtal med dem. Här kan lättare central styrning av användarna skötas och det är ju ett plus i många kommuner. Kanske kan det ge ännu mindre administrativa sysslor för skolorna?

Lärplattformar - betyg, bedömning, planering

Vi försöker här förklara begreppet lärplattformar. Alla skolor har förutom ovan nämnda hjälpmedel i digital form även plattformar för betyg och bedömning, närvarorapportering och andra vardagliga funktioner som behövs i skolan. Dessa plattformar har alltid försökt att få in allt man behöver för att arbeta i skolan. Eftersom skola är ganska komplext når de numer väldigt långt och följer läroplanen så att det är lätt för lärare att göra bedömningar och koppla sina planeringar till kursplaner och centralt innehåll. Det finns ett antal olika leverantörer på det här området. Hypernet, Unikum, Schoolsoft, Its learning, Fronter är bara några. I Österåker används för närvarande Schoolsoft, Dexter/hypernet på de flesta skolorna. Många sköter också kommunikationen med vårdnadshavare i dessa plattformar och det som brukar nämnas som positivt är just att det då finns ett samlat ställe för denna information. I denna information ligger också möjligheten att följa elevens arbete via matriser som tydligt visar vilka kunskapskrav man uppnått och vart man är på väg. Rätt använt är detta en stor och viktig nyckel till ökat lärande. Sedan gäller det ju såklart att eleven själv ska förstå de olika kunskapskraven. Det är en del av begreppet formativ bedömning.

Pluttra i förskolan

I Österåkers kommun har alla kommunala förskolor satsat på ett system som heter Pluttra. Med detta system bygger förskolorna upp dokumentation och sköter all kontakt med vårdnadshavare. Genom att koppla aktiviteter som filmas eller fotas till läroplanen för förskolan kan man på ett tydligt sätt se och följa utvecklingen. Planeringar och den viktiga dagliga informationen om arbetet blir på detta sätt levande och filmer och bilder ges stor plats för att beskriva arbetet i vardagen. Anna Lund som är pedagogista i kommunen säger så här om Pluttra.
- Att arbeta med Pluttra ger en ny dimension till att synliggöra barnens lärprocesser. Ett lättillgängligt material som samlar det enskilda barnets och gruppens göranden på ett ställe. Föräldrarna får med detta arbetssätt en enkel ingångsport till förskolans vardag och kan följa sitt barns lärande kontinuerligt. Barnen får tillgång till sina och gruppens dokumentationer digitalt och kan själv, tillsammans med pedagog, lägga upp foton och text i Pluttra. Barn och föräldrar kan tillsammans gå igenom hemma vad som hänt på förskolan via Pluttra. Bilderna förstärker samtalet mellan förälder och barn och hjälper barnen att återberätta sin dag. Pedagogerna har med Pluttra möjlighet att se statistik för upplagda dokumentationer, vilket underlättar framtida utvärderingar.(slutcitat)

Appar tillägg och enskilda mjukvaror

Den här delen skulle som ni säkert förstår kunna bli hur lång som helst. Genom att Ipads och andra lärplattor i skolan har ökat lavinartat i antal de senaste åren så har appar och tillbehör gjort likaså. Det är alltså en naturlig del av lärarens kunskaper att orientera sig på detta område. Appar som är riktigt bra för lärande överöser Twitter och Facebook och ger på sätt och vis alla i skolan daglig input på nyheter. Det är givetvis inte möjligt eller ens bra att försöka tävla i antalet appar. Många sidor och det groende kollegiala lärandet hjälper här till att sålla och välja ut de appar som passar bäst till olika göromål. För datorer blir det vanligare med onlinemjukvaror som blir en extra krydda till att variera undervisningen. Exempel här är olika program för quiz, frågor, möjlighet till att bygga egna spel som ger enkla möjligheter att arbeta med det synliga lärandet. Det synliga lärandet är en bra rubrik på dessa typer av mjukvaror.

Redaktör:
Martin Andersson

Senast uppdaterad:
torsdag 10 augusti 2017