Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

IKT i skola och förskola

IKT står för Informations- och kommunikationsteknologi. IKT är den delen av IT där man arbetar med kommunikationen som den viktigaste delen.

Innanför skolans väggar handlar det om allt från hur läraren kommunicerar med eleven till att öka kommunikationen på alla plan både inom skolans väggar men också mellan vårdnadshavare och skola och skolan och samhället. Att stötta detta arbete är IKT-samordnarens arbete.

Digitaliseringen

Tekniken är en av många metoder som används för att eleverna ska nå så långt det bara är möjligt i skolan. Ett ständigt utvecklande av appar och program som stödjer läroplanen och nya sätt att hitta och bearbeta material är en stor del av arbetet som lärare idag.

För att inte skolan ska bli stående utanför utvecklingen behöver vi ta in användandet och fortsätta digitalisera skolan. Det finns ingen motsättning i det här arbetet. Ökad användning av teknik ger ökad variation och det ger alla elever nya förutsättningar att presentera och redovisa sina kunskaper.  

På sikt kommer också digitaliseringen göra lärarens administrativa arbete exempelvis med dokumentation mer effektivt. Här har skolorna kommit olika långt och vi behöver lära av dem som verkligen lyckats. Att arbeta som lärare idag är också mycket förknippat med att skapa sitt egna arbetssätt som både bli effektivt för en själv men också kreativt och utmanande för eleverna. Mycket tjänster inom skolan förflyttas till molntjänster där elever och lärare kan kommunicera och samtidigt skapa loggböcker för fortsatt lärande. Lärplattformar av olika slag finns tillgängliga på marknaden och har just funktioner som hjälper vårdnadshavare att följa arbetet i skolan. Det är på många sätt viktiga ingredienser i skolans vardag. 

Särskilt stöd

Ibland sätter man likhetstecken mellan särskilt stöd och fler datorer i skolan. Det är dock så mycket mer än så. Vi har i Österåkers kommun ett avtal där inläst material finns tillgängligt för alla elever. Vi tror nämligen att alla då och då kan ha nytta av inläst material. På bussen via iPad eller telefon genom en app. Det är såklart även ett stort stöd för de elever som är i behov av särskilt stöd. Genom rätt tekniskt stöd kan läraren och eleven tillsammans hitta rätt sätt för att stödet ska få mesta möjliga effekt.

1 till 1

På många av våra skolor har man 1-till-1-lösningar. Alla elever har en egen dator eller surfplatta. Några skolor har gjort andra satsningar där datorer finns i klassrummen eller i vagnar som gör att fler får tillgång på det sättet. Här finns inga rätt eller fel utan det är skolorna som behöver se över förutsättningarna och på vilket sätt man ska lyckas bäst.

Allt detta arbete kräver mycket av skolledning som i sin tur behöver huvudmän som inser vikten av att organisera så att ökat kollegialt lärande ska kunna göra att våra elever uppnår högre resultat. 

Om IKT-samordningen

Österåkers kommuns IKT-samordnare arbetar med att stötta och konsultera alla skolor i kommunen med kompetens kring tekniska och pedagogiska frågor kopplat till teknik och kommunikation.

Kommunens IKT-samordnare Martin Andersson har arbetat med datorer och teknik som komplement och hjälpmedel i skolan i över 15 år, både som lärare och skolledare. Vad som händer genom kommunikation mellan lärare och elev i klassrummet kommer dock alltid vara den största grunden för ökat lärande. Här kan teknik vara en stor del men det är alltid mötet mellan lärare och elev och relationen dem i mellan som ska fungera bra.

Tekniken i samhället utvecklas i en rasande fart. Det har gett skolan enorma möjligheter men också många utmaningar. Vi behöver ta till vara på tekniken ute i klassrummen och låta eleverna arbeta med rätt verktyg för att möta framtiden. Vägen dit är enligt Martin fortbildning och utveckling av det kollegiala lärandet som innebär att lära av varandra. Det är en viktig del av IKT-samordnarjobbet att ge stöd och bra förutsättningar för lärande. Möjligheterna med ny teknik i klassrummet är enorma. Skolorna i Österåker är bra teknikutrustade för framtiden och det är mycket som händer. IKT-samordningen finns till för alla skolor och vill stötta där det behövs och med det som behövs.

Dela

Redaktör:
Martin Andersson

Senast uppdaterad:
tisdag 28 mars 2017