Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skoldatatek Österåker

Skoldatateket på pedagogcentrum

Välkommen du pedagog som vill:

  • samtala om olika sätt att utveckla ditt digitala lärande
  • titta mer på pedagogiska appar och program
  • vill ha pedagogisk handledning
  • lära dig mer om teknikens möjligheter för barn/elever i behov av specialpedagogiskt stöd

Målgrupp

Skoldatatek vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Syfte

  • vara ett kompletterande stöd till skolornas elevhälsa
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
  • ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
  • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp
  • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
  • samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt specialpedagogiska skolmyndigheten, skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelsverksamhet.

Redaktör:
Frida Samuelsson

Publicerad:
onsdag 27 januari 2016
Senast uppdaterad:
fredag 12 januari 2018