Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Labbverkstan

Handledning inom Labbverkstan


Till Labberkstan är pedagoger, verksamma i grundskolan, välkomna tillsammans med sina elevgrupper för att få inspiration till lektionsupplägg i det digitala uppdraget.

Med fokus på delar av den nationella digitaliseringsstrategin och Lgr11, planerar och genomför en modellpedagog från Pedagogcentrum en lektion. Lektionspasset kan i nästa steg agera igångsättare och inspirera för fortsatt arbete ute på den egna enheten.

Labbverkstans modellpedagog erbjuder kunskap, konkreta tips och idéer om hur olika digitala plattformar kan underlätta för pedagoger att arbeta måluppfyllande med digitaliseringsuppdraget.

Förhållningssättet i Labbverkstan speglar läroplanen och all undervisning har fokus på barnet som producent och medskapare istället för konsument av digital teknik. På Labbverkstan kan du också låna digitala verktyg att använda i den egna undervisningen.

På labbverkstan bokar du upp tider direkt med tomas.jansson@osteraker.se

Gör en intresseanmälan nedan

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
fredag 12 juni 2020