Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pedagogcentrum

Lärarresurser är stödjande insatser som du som pedagog kan ta del av på olika sätt, beroende på behov och arbetsplats. Här inräknas exempelvis stöd för tekniska hjälpmedel i skolan och förskolan och specialpedagogiskt stöd i både skola och förskola.

Pedagogcentrum är en fysisk träffpunkt

På pedagogcentrum har du som pedagog en fysisk träffpunkt där skolförvaltningen erbjuder fortbildningar, föreläsningar, workshops. Men pedagogcentrum är inget utan alla pedagoger. Det finns möjlighet att lägga sina nätverksmöten i denna centralt belägna lokal. Här kan du både boka handledning av Pernilla och Ewa på språkverkstan och träffa Frida för ett besök på metodverkstan. Du kan också få hjälp med IKT av Tomas på Skoldatateket eller träffa Martin för konsultering om fortbildningsinsatser.

Referensgrupper kopplade till utvecklingen av pedagogcentrum

Pedagogcentrum arbetar med stöd och utveckling och är till för alla pedagoger i kommunen oavsett skolform. Genom 2 st olika referensgrupper där det ingår Rektorer och skolledare samt huvudmän tas utbudet fram. Pedagogcentrum ska lyfta fram styrkor som finns och hjälpa till att sprida goda exempel inom förskola och skola.

Språkverkstans pedagogstöd och handledning

Språkverkstan riktar sin verksamhet till er pedagoger inom förskola, skola, annan pedagogisk omsorg, såväl kommunala som fristående verksamheter.

Specialpedagogisk handledning

I vårt pedagogiska uppdrag som beskriver arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver man ibland få syn på andra arbetssätt som underlättar mötet med barnet. Genom handledning eller konsultation, enskilt eller i grupp, kan du få nya perspektiv på dilemman som du kan ställas inför. Läs mer om handledning under handledning och konsultation

Metodverkstan

Metodverkstan är en mötesplats där du som pedagog tillsammans med era barn/elever genom olika former av estetiska uttryckssätt får stöd att hitta olika lärstilar. Där ges också möjlighet till stöd i att synliggöra dina kompetenser, kunskaper och lärprocesser. Läs mer under Metodverkstan

Skoldatateket

IKT står för Informations- och kommunikationsteknologi. IKT är den delen av IT där man arbetar med kommunikationen som den viktigaste delen. På Skoldatateket kan du få konsultation inom området digitalisering. Vi hjälper dig att hitta rätt metoder för att nå alla barn och utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Labbverkstan

Höstterminen 2017 öppnar labbverkstan som kommer tillgodose behovet att inom olika områden i labbform arbeta med sina elever. Till starten kommer fokus ligga på programmering men framåt kommer verksamheten utvidgas med er pedagogers hjälp till ett ställe som genom det kollegiala lärandet kan utvecklas inom olika områden.
Labbverkstan kommer kunna besökas med ca 15 elever och tidsbokning för detta kommer ni finna här på Pedagog Österåker.

Film om pedagogcentrums erbjudande

Redaktör:
Frida Samuelsson

Senast uppdaterad:
fredag 12 januari 2018