Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Formativ bedömning

Använda bedömning för att lära sig

Formativ bedömning, Assessment for learning också kallat BFL (bedömning för lärande) är begrepp värda att känna igen.
Bedömning för att lära sig istället för bedömning av vad man lärt sig. Denna mening beskriver arbetssättet men ska givetvis nyanseras. Formativ bedömning föder och leder till summativ bedömning.

En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen för undervisningen tydliggörs, att information söks löpande varje dag varje timme om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. De tre frågor som måste ställas av elev och lärare är:

  • Vad är målet?
  • Hur ligger jag/eleven till?
  • Hur ska jag/eleven gå vidare?

Dylan William skriver i sin bok "att följa lärande" om de fem strategierna som rätt använda kan öka och synliggöra lärande.

  • Att klargöra och skapa förståelse för lärandemål och kriterier
  • Att ta fram belägg för elevernas prestationer
  • Att ge feedback som för lärandet framåt
  • Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra
  • Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande

Dessa fem strategier har vi specificerat under respektive undersida.

Lite olika filmer som beskriver begreppen

Redaktör:
Martin Andersson

Senast uppdaterad:
tisdag 28 mars 2017