Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Jord till bord 2018

Sökbara projektmedel - från jord till bord

Skolnämnden har beslutat att ge möjlighet för skola eller förskola att söka pengar till ett lokalt arbete på skolan som bygger på hållbar utveckling och medvetenhet och möjlighet att öka andelen närodlat i skolmåltiden.

Maten engagerar de flesta av oss på ett eller annat sätt. Matens många värden - smak, lukt, synintryck, hälsa, kvalitet, matlagning och sociala mötespunkter - förtjänar därför starkare plats i undervisningen i alla skolämnen. Nu kan du som lärare/pedagog/rektor/förskolechef ansöka om ett bidrag för att kunna utveckla just er hållbara utveckling med fokus på miljöpåverkan och hur just dina barn/elever kan nå ökade kunskaper inom detta område. 

Exempel från läroplanen

Del 1 – Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Avsnitt 2.1 – Normer och värden
Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Avsnitt 2.2 – Kunskaper
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Ett kort exempel/utdrag ur läroplanens centrala innehåll kopplade till det här arbetet inom skolan:

Samhällskunskap årskurs 1–3

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark,vatten och klimat. Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. 

Samhällsorienterande årskurs 1–3

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling

Geografi årskurs 4–6

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hem- och konsumentkunskap årskurs 4–6

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur
de påverkar miljö och hälsa.


Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
fredag 3 november 2017
Senast uppdaterad:
fredag 3 november 2017