Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dokumentation Kick off 2018 Österåkers kommun

Digitalisering som verktyg för tillgängligt lärande

Pedagogcentrum arrangerar varje år en pedagogisk kick off för all pedagogisk personal . 2018 med temat vår gemensamma digitala spelplan. Begrepp som Multimodalska, bemötande, tillgänglighet och delaktighet behandlades under dagen. Även undervisningsbegreppet för förskolan och fritidshemmet ingick. Dagen avslutades med Pelle Sandstrak som lyfter bemötandet till en ny nivå. Föreläsningar för all pedagogisk personal men även politiker, skakunniga. Kvällen var i år öppen för anmälningar utifrån.

Programmets innehåll

13.00 - 16.00

Emma Nääs

Emma är lärare i en årskurs 5. Som en naturlig del av skolveckan nyttjar Emma Skype Classroom för att hennes elever ska få en naturlig omvärldsbevakning och öva massor av färdigheter i praktiken.

Sten Arevik

2007 skrev Sten ihop med kollegan Ove Hartzell boken Att göra tänkande synligt - en bok om begreppsbaserad undervisning. Teorier och metoder om undervisning utgår i korthet från
-Det som inte håller i praktiken lämnas åt sidan.
-Det som inte tål en kollegial utprovning får också vara.
-Likaså det som inte tål en rimlig vetenskaplig utprovning.

Stens erfarenhet och kunskap är ett bra inspel även i digitaliseringens framfart. Hur hanterar vår hjärna denna otroliga utvecklingstakt och hur förhåller vi oss till detta.

Johan Andersson

Doktorsexamen i Biologi. Vår egna Österåkersdoldis som åker runt i världen och pratar om att vi behöver ett skifte i undervisningen. Hur kan skapande och rörelse såsom musik och dans spela en stor roll. Hur kan teknik hjälpa till att fånga händelser som med all tydlighet visar progressioner hos barn och elever. Johan jobbar nu sedan en tid på vår IT avdelning och ligger bakom mycket av implementeringen av den teknik som stödjer Österåkers digitala utveckling.

Pedagogcentrum

Martin Andersson utvecklingsledare på skolförvaltningen ramar in nuläget och pratar om erfarenheter i verkligheten och om digitaliseringen ur ett skolperspektiv. Men även hur Pedagogcentrum kan vara ett stöd för den kollegiala utvecklingen.

Tomas Jansson IKT pedagog på Pedagogcentrum. Efter mängder av besök i Labbverkstan och 15 års erfarenhet som lärare ger Tomas kortfattat grunder i programmering och lite om vad som händer i den reviderade läroplanen.

Program pass 2 17.00 - 19.45

Maria Hedefalk

Undervisning i förskolan. Maria är Lektor i didaktik vid Uppsala universitet och berättar och befäster teori med praktik.

Annica Persson

Undervisning på fritidshemmet. Annica startade för 2 år sedan företaget viktig vuxen och har sedan dess försörjt sig på uppdrag runt om Sveriges kommuner. Fokuset ligger på fritidshemmet och hur vi tillsammans ska utveckla undervisningsbegrepp och planering så att alla barn kan hitta rätt.

Program pass 3 18.30 - 19.45

Pelle Sandstrak

Pelle besökte Österåker för 2 år sedan och berättar sin historia om att växa upp med att vara olika och hur bemötande från nyckelpersoner gjort hela skillnaden. En historia där humor blandas med stort allvar. Det här är en chans att åter uppleva en fantastisk föreläsning. Men det ger också en chans för alla inom förskola och fritids som inte hade möjligheten att närvara förr gången. Ingår i pass 2 men man kan också boka detta pass separat.

Välkomna till en spännande dag som också ger oss ynnesten att få dela ut det första pedagogpriset i Österåker samt att kvällen ger all personal inom förskola och fritids en möjlighet att delta.

Era förskolechefer och rektorer kommer ha möjlighet att anmäla hela sin personalstyrka genom att skicka en fil. Om ni är ett gäng i personalen som efter samtal med chef enats om att gå. Vänligen fyll i anmälningsformuläret här

Välkomna hälsar Pedagogcentrum

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
fredag 25 maj 2018
Senast uppdaterad:
fredag 24 augusti 2018