Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vad är AMO? och vad innebär modellen ”att möta olikheter”

Modellen "Att möta olikheter" som presenteras och diskuteras vid detta tillfälle är ett stöd till skolor, pedagoger, lärare, skolledare och andra – att hitta sitt sätt att arbeta med likvärdig utbildning.

Målgrupp: Skolledare, Arbetslagsledare, förstelärare

Modellen skall användas, kritiseras och utvecklas. Det är i handling som lärande och utveckling sker. Modellen har växt fram genom vetenskapliga studier samt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell för tillgänglig utbildning. Implementeringen av modellen bygger såklart mycket på hur varje enhet vill nyttja det stöd som finns och på vilka sätt vi kan samverka bäst för alla elevers skull.

Basen i modellen blir det förebyggande arbetet som vi väljer att förkorta TID. Vi behöver ge TID för basen.

TID står för:

T - Tillgänglighet

I - Inkludering

D - Delaktighet

= en förutsättning för likvärdig utbildning

Mål: Vi får en gemensam bild av modellen och på vilket sätt den kan vara ett stöd för er förskola eller skola.

Datum: 3/9

Tid: 15.00 -17.00

Lokal: Pedagogcentrum

Kontaktperson: martin.andersson@osteraker.se

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
måndag 24 juni 2019
Senast uppdaterad:
måndag 24 juni 2019