Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Risk- och skyddsfaktorer gällande barn


Välkommen på föreläsning för ökad kunskap kring risk- och skyddsfaktorer hos barn.

Målgrupp: Alla pedagoger i förskola och förskoleklass

I det förebyggande arbetet diskuteras ofta vikten av att tidigt upptäcka barn med riskfaktorer och vad normbrytande beteende är samt hur man kan stödja. Att så tidigt som möjligt identifiera och göra insatser för dessa barn som har högre riskfaktorer är en förutsättning för att på bästa sätt stötta barn och deras familjer.

Det finns mycket forskning kring vilka risk- och skyddsfaktorer som ökar, respektive minskar, risken för normbrytande beteende och psykosociala problem. Vad är det vi behöver vara uppmärksamma på och när behöver vi agera? Föreläsningen baseras på aktuell forskning och det kommer ges tid åt att diskutera och reflektera över egna frågeställningar samt förberedda cases.

Datum: 24 oktober Tid: 14:30-17:30 Lokal: Pedagogcentrum

Gruppledare: Daniela Balladares från Trygg i Österåker Kontaktperson:frida.samuelsson@osteraker.se

 

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
torsdag 27 juni 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 27 juni 2019