Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pedagogisk Kick off 2019 Österåkers kommun

Att möta olikheter

Pedagogcentrum arrangerar varje år en pedagogisk kick off för all pedagogisk personal. I år med temat Att möta olikheter. Under dagen delas också årets pedagogpris ut!

Om att möta olikheter

Att arbeta mot målet likvärdig skola för elever med en Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF) är en självklar del i Att möta olikheter men innan vi vet om elever/barn har en funktionsnedsättning eller sårbarhet inom området behöver vi bredda hela basen med förebyggande insatser för att ge likvärdiga förutsättningar även till de som inte faller inom ramen för NPF. Det finns fler olikheter än de som omfattas av begreppet NPF och det finns tyvärr inte heller någon klar mall eller checklista vi kan bocka av för att "säkra" att den undervisning vi bedriver i skolan är lika tillgänglig för alla precis hela tiden. Men vi behöver skapa en förståelse för hur olikheter och funktionsnedsättningar kan ställa krav på undervisning och förhållningssätt. 

Det behövs en bas av kunskap, och att ge tid åt basen och de förebyggande insatserna som möjliggör för en likvärdig utbildning. Tillgängligheten i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön är arenan för "huret" och hur man kan flytta ut sina kunskaper från huvudet till handen. Inkludering är värdegrunden och det som ska symbolisera våra mjuka värden, barnsyn och bemötande. Delaktigheten är den reella känslan och upplevelsen för varje enskild individ och som vi förmedlar och skapar genom medvetna pedagogiska val.

Program kick off 2019

Tid: 15 augusti 13.00 - 18.30

Pass 1 13.00-16.00 all personal
Anna PG, Helena Wallberg (lektionsdesign), Ermin Škorić (GU), Ann Bisenius och Anders Wedin (att delta i forskningsprojekt) samt Pedagogpriset

16.00-17.00 Foodtruck och mingel

Pass 2 17.00-18.30 all personal men med fokus på Förskola och fritidshemmet!

Maria Pia Gottberg att mötas genom känslor

Plats: Runö konferens

>> Anmälan sker av rektorer och förskolecheferlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Film från 2018

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
måndag 1 juli 2019
Senast uppdaterad:
måndag 1 juli 2019