Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Motorisk mognad

- en viktig förutsättning för barns lärande

Hur kan vi i tid fånga upp och arbeta med barnens grundläggande motorik/sensomotorik så att så många som möjligt når åldersadekvat motorisk förmåga vid skolstart? Varför är väl utvecklad motorik viktigt?

Förkunskap: Föreläsningen ”Motorikens betydelse för utvecklingen" 12 september eller liknande förkunskap.

Målgrupp: Förskola/ skola / fritidshem/ Ped. omsorg (materialet är fokus på ålder 3 -7 år)

Endagskurs

Forskning visar att barn som har väl utvecklad motorik också har bättre kognitiva funktioner som ex inlärning och impulskontroll. Åren innan skolstart, i förskola och förskoleklass, är centrala för ett barns motoriska och sensomotoriska utveckling och grunden för en positiv skolstart. För att underlätta och med liten ansträngning kunna läsa och skriva, måste grundmotoriken och sinnenas samspel fungera bra och effektivt. Att utan ansträngning kunna koncentrera sig eller att sitta stilla kräver även det grundmotorik och samspel mellan sinnen.

Syfte

  • Sprida kunskap och förståelse för motorikens och sinnenas betydelse för inlärning
  • Hitta enkla metoder för kartläggning och uppföljning av motorisk/sensomotorisk förmåga
  • Erbjuda material och övningar med mål att alla ska ges möjlighet att uppnå åldersadekvat mognad

Kursledare: Åsa Hagdahl (sensomotorisk tränare) och Pernilla Unevik (specialpedagog och sensomotorisk tränare)

Datum: 1 oktober Tid: 8:30-15:30 Lokal: Pedagogcentrum

Kontaktperson: pernilla.unevik@osteraker.se

 

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
torsdag 27 juni 2019
Senast uppdaterad:
måndag 9 september 2019