Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fortbildning kring fritidshemmets uppdrag och personalens ledarskap.


Fritidshemmet har en viktig roll i skolan, inte bara genom att vara en trygg förebild i relation till barnen. Det är ofta fritidspersonalen som föräldrarna tidigt möter och får en relation till och de blir på det sättet lite av skolans ansikte utåt.

Målgrupp: De som arbetar på fritidshem utan fritidspedagogutbildning

Utvecklingsprogram: Fritidshem

Här lyfter vi helhetssynen på skola/fritidshem. För att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt sociala samspel, sina kreativa förmågor och få de bästa möjliga mötena för lärande ställs det stora krav på personalen.

I den här fortbildningen utgår vi från fritidshemmets uppdrag och styrdokument, diskuterar ledarskap samt olika pedagogiska situationer och dilemman som fritidspersonal har i sin vardag.

Tid & datum:

5 februari 8.00-11.00,

5 mars 8.00-11.00,

25 april 8.00-11.00,

24 maj 8.00-11.00

Lokal: Pedagogcentrum
Kursledare: Annica Persson från Viktig Vuxen

Kontaktperson: ewa.bohlin@osteraker.se

 

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
söndag 16 december 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 29 januari 2019