Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Föreläsning kring problematisk skolfrånvaro

Ingens problematiska skolfrånvaro är den andra lik. Alla är olika individer med olika föräldrar, olika lärare och olika skolsituationer. Föreläsning om problematisk skolfrånvaro ur olika yrkesprofessioners perspektiv.

Målgrupp: Grundskola, särskola och fritidshem

Utvecklingsprogram: Stöd

Vilka risk- och friskfaktorer finns det ur en socialsekreterares perspektiv? Hur arbetar vi med familjebehandling och positiv förstärkning ur familjebehandlarens perspektiv? Hur kan skolan förebygga frånvaroproblematik? Reflektioner ur ett specialpedagogiskt perspektiv .

Datum: 8 maj
Tid: 15.00-17.00
Lokal: Pedagogcentrum
Kursledare: Sofia Söderqvist (socialsekreterare), Mattias Karlsson (familjebehandlare), Ewa Bohlin (Specialpedagog)
Kontaktperson: ewa.bohlin@osteraker.se

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
söndag 16 december 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 4 april 2019