Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Föreläsning kring problematisk skolfrånvaro

Ingens problematiska skolfrånvaro är den andra lik. Alla är olika individer med olika föräldrar, olika lärare och olika skolsituationer. Föreläsning om problematisk skolfrånvaro ur olika yrkesprofessioners perspektiv.

Målgrupp: Grundskola, särskola och fritidshem

Vilka risk- och friskfaktorer finns det ur en socialsekreterares perspektiv ? Hur arbetar man med familjebehandling och positiv förstärkning ur familjebehandlarens perspektiv? Hur kan skolan förebygga? Reflektioner ur ett specialpedagogiskt perspektiv .

Datum: Obs ändrat datum. Den 13 november gäller . 

Lokal: Pedagogcentrum KL. 15.00-17.00

Kursledare: Sofia Söderqvist (socialsekreterare), Mattias Karlsson (familjebehandlare, psykolog), Ewa Bohlin (Specialpedagog)

Kontaktperson: ewa.bohlin@osteraker.se

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
torsdag 27 juni 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 25 september 2019