Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Att möta olikheter - i skolan

Hur skapar vi en tillgänglig skola utifrån ett heldagsperspektiv och hur får vi syn på elevernas behov?

Målgrupp: Skola och Fritidshem

 

En tillgänglig skola ur ett heldagsperspektiv kräver att vi identifierar, kartlägger och agerar utifrån elevers olika behov och förutsättningar. Vi tittar närmare på hur vi väver in stödinsatser under dagen genom bland annat tydliggörande pedagogik för att kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att alla elever inkluderas. Det som är nödvändigt för en elev är bra för alla. Vidare får vi veta mer om när, varför och med vem vi kan använda verktyg som exempelvis bildstöd och tecken som stöd.

Mål
Att utveckla en djupare förståelse för elevers olika förmågor utifrån generella och specifika behov


Att kunna kartlägga elevers olika behov med syftet att sammanställa ett utvecklande analysunderlag

Att kunna planera verksamheten (utbildningen) och ha kunskaper om pedagogiska strategier = verktyg

Datum: 27/9

Tid: 8:30-15:30

Lokal: Pedagogcentrum

Kursledare: Pernilla Unevik (Specialpedagog) Annika Englund (Speciallärare)

Kontaktperson: pernilla.unevik@osteraker.se

Denna fortbildning går även att boka på er planeringsdag då vi gärna tar emot hela personalgruppen.

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
måndag 24 juni 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 25 september 2019