Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Att möta olikheter - i förskolan

Hur skapar vi en tillgänglig förskola och hur får vi syn på barnens behov?

Målgrupp: Förskola/skola/Ped. omsorg

En tillgänglig förskola kräver att vi identifierar, kartlägger och agerar utifrån barns olika behov och förutsättningar. Vi tittar närmare på hur vi väver in stödinsatser under dagen genom bland annat tydliggörande pedagogik för att kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att alla barn kan inkluderas. Det som är nödvändigt för ett barn är bra för alla. Vidare får vi veta mer om när, varför och med vem vi kan använda verktyg som exempelvis bildstöd och tecken som stöd.

Mål
Att utveckla en djupare förståelse för barns olika förmågor utifrån generella och specifika behov
Att kunna kartlägga barns olika behov med syftet att sammanställa ett utvecklande analysunderlag

Att kunna planera verksamheten (utbildningen) och ha kunskaper om pedagogiska strategier = verktyg

Datum: 11/10

Tid: 8:30-15:30

Lokal: Pedagogcentrum

Kursledare: Pernilla Unevik (Specialpedagog) Annika Englund (Speciallärare)

Kontaktperson: pernilla.unevik@osteraker.se

Denna fortbildning går även att boka på er planeringsdag då vi gärna tar emot hela personalgruppen

Redaktör:
Martin Andersson

Publicerad:
måndag 24 juni 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 25 september 2019