Aktuellt

Mer om våra bloggar

Kick off 2017

Dags igen att planera in årets pedagogiska kick off. Delaktighet och tillgänglighet för alla elever är övergripande rubrik. Mer info kommer inom kort. 14 till 18 aug kommer det komma ett antal olika erbjudanden.

Matematik är ett prioriterat utvecklingsområde i Österåkers kommun. Kommunen har därför ett systematiskt och långsiktigt arbete för att stärka matematikundervisningen.

Nu erbjuds 6 klasser att komma exklusivt till utställningarna för att få en pedagogledd lektion en måndag då museet är stängt för andra besökare. 2 datum i maj står portarna öppet för oss i Österåker. Endast oss! (Bild: Naturhistoriska)

Mer om våra bloggar

På skoldatateket kan du få handledning och konsultation både enskilt och ihop med ditt arbetslag. Vi driver också fortbildningsinsatser inom digitaliseringen ute i din verksamhet utan extra kostnad.

Singaporemodellen i matematik

Singapore är en framgångssaga i bland annat pisamätningarna! Hur kommer det sig? Vad kan vi lära från det och finns det förklaringar vi behöver ha med i resonemanget? Angela och Madeleine är mitt i sin utbildning i singaporemodellen i matematik.

Anmäl dig till kurser eller föreläsningar på pedagogcentrum

Nu har ni möjlighet att ta del av de erbjudanden som finns på pedagogcentrum under VT 2017. Först till kvarn är det som gäller. Kom ihåg att kontakta pedagogcentrum för rådgivning och skräddarsydda fortbildningsinsatser.

Service

Kontakt och öppettider

Alceahuset, Hackstavägen 22 Åkersberga
måndag-torsdag 8-17
fredag 8-16

Österåkers kommun
184 86 Åkersberga

08-540 810 00
måndag-torsdag 8-17
fredag 8-16