En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakt

Här kan du hitta information om vilka som arbetar på Österåkers gymnasium och hur du kontaktar oss.   

RECEPTION, VÄXEL 08-540 817 21

Data-support 073-644 37 57 sadigh.zendi@osteraker.se

SYV Åsa Birath 08-540 817 14, sms 073-6634110 asa.birath@osteraker.se

SYV Katarina Brate (ansvarig för introduktionsprogrammen) 08-540 817 43 katarina.brate@osteraker.se

Skolsköterska Emma Lindroth 08- 540 817 31 / 073-644 39 28 emma.lindroth@osteraker.se

Kuratorn Lennart Froby 08-540 817 28/073-663 41 63 lennart.froby@osteraker.se

Specialpedagog Ramona Cumleus mobilnummer 073-625 20 12
(08-540 817 59) ramona.cumleus@osteraker.se

Specialpedagog Kajsa Lenneby mobilnummer 0734307462 (08-54081729) kajsa.lenneby@osteraker.se

Rektor

 

Awerstedt, Christina

08-540 817 20 christina.awerstedt@osteraker.se  


 

Biträdande rektorer

 

Nylund, Per

Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

08-540 817 39 per.nylund@osteraker.se

 

Ålund, Daniel

Ekonomiprogrammet,Naturvetenskapsprogrammet, IMA, IMS och AST.

08-540 817 18 daniel.alund@osteraker.se 

 

Administrativ chef 

 

Johansson, Birgitta

08-540 817 22 birgitta.s.johansson@osteraker.se

 

Elevhälsa

Birath, Åsa

Studie- och yrkesvägledare för Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet,Teknikprogrammetoch Samhällsvetenskapsprogrammet.

08-540 817 14, sms 073-6634110 asa.birath@osteraker.se

 

Brate, Katarina

SYV (ansvarig för introduktionsprogrammen)

08-540 817 43 katarina.brate@osteraker.se

 

Cumléus, Ramona

Specialpedagog

08-540 817 59 / 073-625 20 12 ramona.cumleus@osteraker.se

 

Froby, Lennart

08-540 817 28

073-663 41 63

lennart.froby@osteraker.se

 

Lenneby, Kajsa

Specialpedagog

08-540 817 29 / 073-4307462 kajsa.lenneby@osteraker.se

 

Lindroth, Emma

Skolsköterska

08- 540 817 31 / 073-644 39 28

emma.lindroth@osteraker.se

Arbetslag

På Österåkers gymnasium möter du engagerade, kreativa och kunniga lärare som sätter våra elevers lärande och utveckling i centrum.Lärare på Österåkers gymnasium kombinerar pedagogisk erfarenhet med nytänkande och djupa ämneskunskaper.

Ekonomiprogrammet 

 

Brehmer, Thorbjörn

Historia, religion och filosofi

08-540 817 60 thorbjorn.brehmer@osteraker.se

 

Johansson, Peter

Svenska och historia

08-540 817 61 peter.johanson

 

 

Johansson, Thomas

Musik

08-540 817 61 thomas.johansson@osteraker.se

 

Liljekvist, Cecilia

Svenska och samhällskunskap

08-540 817 60 cecilia.liljekvist@osteraker.se

 

Olausson, Emma

Matematik

08-540 817 60 emma.olausson@osteraker.se

 

Palmieri Borg, Eva

08-540 817 60 

eva.palmieri-borg@osteraker.se

 

Romboli, Peter

Psykologi

08-540 817 61 peter.romboli@osteraker.se

 

Turja, Niclas

Ekonomi och engelska

08-540 817 61 niclas.turja@osteraker.se

 

Wallén, Elsa

Engelska och franska

08-540 817 60 elsa.wallen@osteraker.

 

Witmarker, Malin

Religion och svenska

08-540 817 64 malin.witmarker@osteraker.se

 

Wu, Zhengyang

Biologi och naturkunskap

08-540 817 60 zhengyang.wu@osteraker.se

 

Åkerholm, Tove

Matematik och idrott

08-540 817 60 tove.akerholm@osteraker.se

Naturvetenskapsprogrammet  

 

Gripenskär, Erik

Matematik och fysik

08-540 817 48 erik.gripenskar@osteraker.se

Hamid, Asma

08-540 817 48

asma.hamid@osteraker.se

 

Kumlin, Madelene

Svenska och engelska

08-540 817 48 madelene.kumlin@osteraker.se

 

Olsson, Peter

Biologi, naturkunskap och geografi

08-540 817 48 peter.olsson@osteraker.se

 

Strohkirch, Katharina

Tyska

08-540 817 48 katharina.strohkirch@osteraker.se

 

Svensson, Ann

Fysik och kemi

08-540 817 48 ann.svensson@osteraker.se

 

Tjäder, Christian 

Internationella relationer och historia

08-540 817 48 christian.tjader@osteraker.se

Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

Andersson, Nils

Svenska och psykologi

08-540 817 54 nils.andersson@osterak

 

Araneda, Esteban

Spanska och svenska som andraspråk

08-540 817 54 esteban.araneda@osteraker.se

 

 

Brehaut, Julio

Spanska

08-540 817 54 julio.brehaut@osteraker.se


 

Franzén, Erika

Svenska och engelska

08-540 817 54 erika.franzen@osteraker.se

 

Hedin, Karin

Idrott och Ledarskap och organisation

08-540 817 54 karin.hedin@osteraker.se

 

Johansson, Cajsa

Geografi

08-540 817 54 cajsa.johansson@osteraker.se

 

Jonsson, Agnes

Engelska

08-540 817 54 agnes.jonsson@osteraker.se

 

 

Livijn, Fredrik

08-540 817 54 fredrik.livijn@osteraker.se

 

 

Petersson, Andreas

Historia och samhällskunskap

08-540 817 54 

andreas.petersson@osteraker.se

 

Sandberg, Åse

Entreprenörskap, internationella relationer, religion och samhällskunskap

08-540 817 54 ase.sandberg@osteraker.se

 

Svendenius, Carl

Matematik och Idrott och hälsa specialisering

08-540 817 54 carl.svendenius@osteraker.se

 

Tegenborg, Ida

Samhällskunskap

08-540 817 54 ida.tegenborg@osteraker.se

Samhällsvetenskap för elever med diagnos inom autismspektra

 

 

Björnlund, Bosse

Lärarassistent

073-644 39 08 /540 815 89 bosse.bjornlund@osteraker.se

 

Ståhlgren, Carl Johan

Elevassistent

08-540 815 89

carl-johan.stahlgren@osteraker.se

IMS

 

Arlt, Anna

Svenska som andraspråk och samhällskunskap

08-540 817 57 anna.arlt@osteraker.se

 

Lundén, Lena

Svenska som andraspråk och matematik

08-540 817 57 lena.lunden@osteraker.se


 

Norlin, Åsa

Svenska och svenska som andraspråk

08-540 817 57 asa.norlin@osteraker.se


 

Rådell, Daniel

Historia och engelska

08-540 817 57 daniel.radell@osteraker.se

 

Wallén, Jeanette

Svenska och engelska

08-540 817 43 jeanette.wallen@osteraker.se


Teknikprogrammet

 

Carlsson, Martin

Matematik

08-540 817 64

 

 

Gyllensten, Henrik

Matematik och fysik

08-540 817 64 henrik.gyllensten@osteraker.se


 

Klang-Ebeling, Jasmine

Svenska som andraspråk och samhällskunskap

08-540 817 64

jasmine.klang-ebeling@osteraker

 

Persson Henkel, Margaretha

Svenska och webbutveckling

08-540 817 64

margaretha.persson-henkel@osteraker.se


 

Rösmark, Camilla

Bild

08-540 817 64 camilla.rosmark@osteraker.se

 

Sjöberg, Anders

Matematik och fysik

08-540 817 64 anders.sjoberg@osteraker.se

 

Ragne, Wahlquist

08-540 817 64

ragne.wahlquist@osteraker.se

 

Öberg, Jennie

Engelska

08-540 817 64 jennie.oberg@osteraker.se

 

Profiler

 

Borgenengh, Gustavo

Fotbollsprofil

073-981 17 90 guss@akersbergabk.se

 

Kjellgren, Per

Innebandyprofil

073 849 15 04 pelle.kjellgren


 

Michols, Peter

Golfprofil

0708-58 61 00 peter@ostgk.se

 

Administration

 

George, Yusupha

Vaktmästare

0736-25 21 50 yusupha.george@osteraker.se

 

Gustavsson, Anita

Expedition

08-540 817 26 anita.gustavsson@osteraker.se

 

 

Marquez, Carlito

Lokalvårdare

0736-25 22 82 carlito.marquez@osteraker.se

 

Niia, Irene

Expedition

08-540 817 21 irene.niia@osteraker.se

 

Olsson, Sofia

Cafeterian

073-663 4316 / 08-540 817 23

sofia.olsson@osteraker.se

 

Zendi, Sadigh

Data-support

073-6443757 sadigh.zendi@osteraker.se

 

Åslund, Madeleine

Närvarocoach

08-540 817 07 madeleine.aslund@osteraker.se

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
söndag 8 september 2019