En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sjukanmälan och ledighet

På Österåkers gymnasium kan sjukanmälan ske direkt över internet i vårt system Dexter. Elev som är under 18 år ska sjukanmälas av sin vårdnadshavare och elev över 18 kan sjukanmäla sig själv.

Dexter

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan vårdnadshavare, elever och lärare använder vi oss av skolportalen Dexter (Dexter finns också som app) Här kan elever och föräldrar bl a se:

Elevernas aktuella scheman och studieplaner.

Ta del av elevernas frånvarostatistik.

Ta del av omdömen i samband med utvecklingssamtalet i januari, i mitten av vårterminen samt slutomdömet och betyg vid läsårets slut.

Anmäla frånvaro.

Få tillgång till klasslistor.

Kunna ta del av elevens resultat på nationella prov.

Ledighet

Ledighet beviljas normalt inte. Elev som trots det inte närvarar vid undervisningen är skyldig att själv ta reda på vad som krävs för att ta igen förlorad undervisning. Frånvaro registreras i frånvaroprogrammet och hög frånvaro kan också resultera i indraget studiebidrag.

CSN

Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig informerad om möjlig ogiltig frånvaro då detta kan påverka utbetalningen av studiemedel. För mer information om detta tryck på länken Fakta skolk från CSN

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
lördag 21 september 2019