En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolsköterska

En förutsättning för en bra hälsa är att trivas med tillvaron och skolsituationen. En av skolhälsovårdens viktigaste uppgifter är därför att medverka till att du får goda förhållanden för ditt lärande och att skolan anpassas till dina förutsättningar och behov.

När du börjar skolan är det skolhälsovården som tar hand om dig och din hälsa under hela skoltiden ända upp genom gymnasiet. Skolhälsovården arbetar förebyggande med hälsosamtal, livskompetens, hälsoundersökningar och vaccinationer samt med att uppmärksamma din arbetsmiljö i skolan. Vi finns på plats i skolan för att bidra till att din skolgång blir den bästa möjliga och hoppas på ett bra samarbete genom alla skolår.

Kvalitetssäkring

Skolhälsovårdens arbete utvärderas varje läsår utifrån de kvalitetsmål som satts upp.

Tystnadsplikt

Som inom all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt. Kontakt med skolläkaren bokas hos skolsköterskan.

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
onsdag 9 januari 2019