En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Hos elevhälsan kan du få råd, stöd och vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. I huvudsak arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande. När det finns hinder för lärande och delaktighet arbetar vi även utredande och åtgärdande.

Under gymnasietiden kan elever behöva extra stöd av olika slag. Det kan vara tillfälligt stöd på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, händelser i familjen, tillfällig skoltrötthet och så vidare. Det finns också stödbehov på grund av svårigheter med vissa ämnen eller ett utökat stödbehov på grund av mer permanenta svårigheter.

Vissa elever har utredningar som visar på behov av särskilt stöd, till exempel dyslexi. Stödbehov utreds av mentor och elevhälsoteamet, EHT, som består av:

  • Biträdande rektor Daniel Ålund (Ek, NA, IMA, IMS och AST) och Per Nylund (SA och TE)
  • Skolsköterska, Emma Lindroth
  • Kurator, Lennart Froby
  • Specialpedagoger, Ramona Cumléus och Kajsa Lenneby
  • Studie- och yrkesvägledare, Åsa Birath

Mobbning

På Österåkers gymnasium gäller nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering och mobbning. Elever och vuxna ska känna sig trygga och kunna arbeta i lugn och ro i skolan.

Så arbetar vi mot mobbning

Mer information om hur vi arbetar mot mobbing hittar du i dokumentet Likabehandlingsplan.

Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Senast uppdaterad:
tisdag 20 augusti 2019