En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers Gymnasium påbörjar utbyte med Uganda.

Österåkers Gymnasium har blivit beviljat deltagande i Universitets och Högskolerådets projekt ATLAS, för att starta upp ett utbyte med en skola i Uganda.

ÖG:s resa till Uganda finansieras genom Atlas. Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Vårt syfte med resan är alltså att lära känna en skola i staden Entebbe. Målet är att utifrån den kontakt vi etablerar med skolan kunna samarbeta kring frågor om hållbar utveckling på lokalnivå utifrån de nationella programmens examensmål.


Redaktör:
Esteban Araneda-Ferrer

Sakkunnig:
Esteban Araneda-Ferrer
Publicerad:
tisdag 19 maj 2015
Senast uppdaterad:
fredag 3 februari 2017