Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så kan du påverka

Österåkers kommuns nya översiktsplan blev antagen av kommunfullmäktige den 21 maj 2018 och har efter det vunnit laga kraft.

Under processen med att ta fram en ny översiktsplan har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, skriftligt via e-post och brev samt digitalt på hemsidan via formulär och webbkartan. Det har även funnits möjlighet att medverka på olika aktiviteter såsom workshops och presentationer. Vi vill rikta ett stort tack för ert engagemang under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Tack!

Redaktör:
Gösta Bergman

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
fredag 17 augusti 2018