Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Om översiktsplanen

Översiktsplanen redovisar grunddragen för den tänkta användningen av mark och vatten, hur den redan bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen och riksintressen.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunens yta. Planen visar kommunens viljeriktning, men är inte juridiskt bindande. Enligt plan- och bygglagen måste alla kommuner ha en översiktsplan som gäller för hela kommunens yta.

Översiktsplanen ska verka långsiktigt och gälla i många år framöver. Förslagen i planen tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala mål och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Den nuvarande översiktsplanen ”Österåker – skärgård och stad” är från 2006 och finns att ladda ner under "Mer information"

Utgångspunkter för översiktsplanen

Planen kommer att ta hänsyn till nationella hållbarhetsmål, allmänna intressen, riksintressen samt regionala och kommunala utvecklingsmål.

Din åsikt har betydelse

Österåkers kommun växer och utvecklas i snabb takt! Du är en viktig källa för idéer och åsikter medan tjänstemän och politiker arbetar fram ett förslag till översiktsplan. Passa på att tycka till så att förslaget, som Kommunfullmäktige beslutar om att godkänna, bär på dina tankar också.

Redaktör:
Alexander Larsson

Sakkunnig:
Charlotte Hedlund
Senast uppdaterad:
fredag 10 mars 2017