Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lägesuppdatering juni 2017

Foto på flera flaggor

Inför sommarledigheten kommer här en statusuppdatering av arbetet med översiktsplanen och vi blickar framåt och ser vad som händer i höst.

Förslaget till översiktsplan har varit på samråd från 10 mars till 14 maj. Ett stort tack till alla som har deltagit och lämnat synpunkter! Det har varit mycket spännande att få samtala mer er om förslaget och få ta del av idéer på hur det kan utvecklas och bli bättre.

Vi arbetar just nu med att sammanställa inkomna synpunkter och reviderar förslaget till översiktsplan. Synpunkterna kommer att sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse, och vi tar även fram en lättläst broschyr om resultatet av samrådet. Det pågår även bland annat en uppdatering av våra ekologiskt särskilt känsliga områden och arbetet med en klimatanpassningsplan har påbörjats.

Tidplan

I höst kommer ett reviderat förslag till översiktsplan för Österåkers kommun att ställas ut för granskning och då finns möjlighet att på nytt lämna synpunkter.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer om arbetet med översiktsplanen kan du besöka översiktsplanens webbplats där vi löpande lägger upp ny information.

Mer information om RUFS 2050 och andra projekt så som VA-planen och Sverigeförhandling finns här.

Hör gärna av dig med synpunkter och frågor! Stort tack för medverkan i arbetet med den nya översiktsplanen och vi ser fram emot fortsatt samarbete.

Trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Charlotte Hedlund
Strategisk planeringschef, projektledare för den nya översiktsplanen
08-540 813 69
charlotte.hedlund@osteraker.se

Anton Bergman
Översiktsplanerare
08-540 811 68
anton.bergman@osteraker.se

Redaktör:
Gösta Bergman

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Publicerad:
fredag 30 juni 2017
Senast uppdaterad:
fredag 30 juni 2017